Ukomfortabelt Leder
Det som kommer fram i lyset, er det mulig å få gjort noe med.

 

Det kan oppleves ubehagelig at vi tar opp temaer som homofili og pornografi i Korsets Seiers spalter. At vi setter ord på dette, er forhold som er aktuelle også innenfor våre egne menighetsvegger, blir det for noen for tøft og vondt å ta inn over seg.

Det er alltid ukomfortabelt å snakke om det vi helst ikke ønsker skal skje iblant oss. Det hadde vært enklest å la være å tro at det skjer. Men vi er overbevist om at det i stedet er viktig å ta problemet ved roten, og sette lyset fra Jesus på det, så det kan bli avslørt og forsvinne.

Sannheten kan være ubehagelig, men den setter oss fri.

Det enkleste på kort sikt er alltid å feie vanskelige saker under teppet og late som om de ikke eksisterer. Når vi setter lyskasteren på, blir det akkurat så nakent og åpenbart som vi ikke ønsker at det skal bli.

Men på lang sikt vil ignorering gjøre stor skade.

OPPFØLGER: Les Anne Gustavsens utdyping av denne Lederen her.

Vi er enige i at tallene er rystende når det for eksempel gjelder pornografi i kristne kretser. Vi tror imidlertid at det er viktig å tørre å se sannheten i øynene i stedet for å lukke dem, for det er ved å avsløre at vi kan gjøre noe med grumset i våre liv og våre menigheter.

Vi tror at å late som at ting ikke skjer, er det mest usunne vi kan gjøre i vår bevegelse og i våre menigheter  hvis vi ønsker å bygge sunne og sanne menighetsfellesskap. Sannheten kan være ubehagelig, men den setter oss fri. Det som kommer fram i lyset, er det mulig å få gjort noe med.

De skjulte syndene og usynlige uvanene stjeler kraften, integriteten og frimodigheten.

I Korsets Seier gleder vi oss over å bringe de gode nyhetene om hva Gud gjør. Vi elsker å fortelle om Guds forvandlende makt i menneskers liv, og om framgang og seier for Guds rike. Av og til må vi likevel gjøre den nødvendige jobben det er å pirke borti det som gjør at Guds menighet mister sin kraft.

Det er de skjulte syndene og usynlige uvanene som stjeler kraften, integriteten og frimodigheten fra Guds folk og Guds menighet. Det er når saltet mister sin kraft at åndelig gjennombrudd og vekkelse uteblir. Et av våre mandat som kristen ukeavis er å bygge Guds rike sunt og framgangsrikt. Da må vi tørre å skjære bort verkebyllene og snakke sant.

Homofili og pornografi er bare to eksempler. La oss også ta tak i baksnakking, ryktespredning, utroskap, løgn, fordømmelse, arroganse og annet skrot som gjør oss svake og handlingslammede som enkeltpersoner og kirker.

La oss snakke frigjørende og sant til hverandre, og hjelpe hverandre ut i friheten.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg