Vender ryggen til Arbeiderpartiet Nærbildet
Den kjente misjonslederen fra Sarons Dal, Rune Edvardsen, melder seg inn i Kristelig Folkeparti.

 

– «Fra i dag er jeg medlem av KrF. Godt valg, alle sammen,» skriver du på din Facebookside.

– Jo, det stemmer, det. Tiden var vel inne nå.

– Men du har jo støttet Arbeiderpartiet i så mange år?

– Det har vært en prosess. Jeg er i utgangspunktet industrimekaniker, og jeg har lang erfaring i tungindustrien. Jeg har opplevd at Arbeiderpartiet har brydd seg om meg, og jeg opplever at de har vært viktige for byggingen av landet. Alt dette og godene de kjempet fram på vegne av landets slitere, gjorde at jeg sympatiserte med dem.

Vi har blitt fiendtlige mot utlendinger. Norge var ikke slik da jeg vokste opp.

– Men nå svikter du dem?

– Vel, svikter og svikter. Jeg har stemt KrF flere ganger tidligere også, og jeg har aldri vært Ap-medlem.

– Hvorfor melder du deg inn KrF?

– Jeg vektlegger hva det aktuelle partiet gjør for de svakeste. Viser de nestekjærlighet? Vil de gjøre noe med ulikhetene? I dag synes jeg det er kun et parti som peker seg ut, og det er KrF. Jeg har fortsatt mye Ap i meg, men KrF står for mer av det jeg er opptatt av.

– Avisen Dagen skriver at du byttet parti fordi Aps landsmøte besluttet å fjerne K-en igjen fra KRLE-faget.

– Det var den utløsende faktoren. Jeg var glad for at partiledelsen ønsket å beholde K-en. Dessverre ville deler av grasrota – særlig de unge – ha den vekk. Ungdommen er framtiden, og de viser den langsiktige utviklingen partiet sannsynligvis vil ta. Det skremmer meg. De er fullstendig blinde for Norges historiske og kulturelle arv. Det er rart at unge kan være så gammeldagse.

I noen tilfeller har det vært ganske stygt. Jeg har faktisk kjent trykket.

– Hva mener du med gammeldagse?

– Denne nøytralitetstankegangen som skiller religion fra kultur- og samfunnsutvikling er rester fra gammel totalitær sosialisme. Har man ennå ikke lært at det ikke fungerer? Sant er det heller ikke. Det er bare i vårt lille hjørne av verden at vi er så dumme.

– Du nevnte utløsende faktorer. Hva med de langsiktige?

– Under flyktningkrisen vi er oppi, har hele landet gjort en dreining. Vi har blitt fiendtlige mot utlendinger. Norge var ikke slik da jeg vokste opp. Vi hjalp de fattige med stor iver. Heldigvis står KrF imot dette.

– Uansett, burde ikke abortsaken eller ekteskapsloven presset deg ut av Arbeiderpartiet for lengst?

– Å velge et parti er…

  • Det var innledningen. Les svaret og resten av artikkelen. Kjøp eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

 

kommentarer