Tabuer blant kristne Hovedsak
Sex, samliv, sannhet, synd og penger er tema det ofte ikke snakkes om i kristne miljøer, ifølge flere kristenledere.

 

Tekst: Ingunn Marie Ruud 
Foto: KPK

Det man velger å ikke snakke om, som i dagligtalen kan kalles tabu, varierer i ulike kristne miljøer.

Flere kristenledere har i en e-post svart Kristelig Pressekontor hva de mener fremdeles er vanskelige tema i kristne miljøer.

– Det er tabu for kristne å snakke med ikke-kristne om at de er kristne, og hevde at det ikke bare sant for dem – men for alle, sier generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde.

– Usunne tabuer som hindrer oss fra å snakke sant og oppbyggelig om virkeligheten bør brytes ned – fordi det er godt å leve sant, sier han.

Kjøde ble selv kjent for å ta opp et tabu i 2009 da han sammen med kameraten Morten Eikli sto fram som pornoavhengig og blant annet startet hjelpenettsiden pornokirken.no.

Det er tabu for kristne å veilede hverandre, særlig dersom det handler om oppgjør med synd.

– For en som er kjent for sin pornoavhengighet har jeg ikke så mye å tape på å ta opp det som noen kanskje vanligvis vil karakterisere som tabu, sier Kjøde, men innrømmer likevel at han kvier seg for å blande seg i andres saker.

– Det er tabu for kristne å veilede hverandre, særlig dersom det handler om oppgjør med synd – fordi det er mye mer komfortabelt om alle passer sine egne saker, sier han.

Elefanter i kirken

Daglig leder i Senter for tro og medier (tidl. Familie & Medier) Jarle Haugland mener vi bør snakke om betente tema.

– I utgangspunktet mener jeg at alt bør kunne snakkes om. Ikke alltid i større forsamlinger, men i en eller annen sammenheng i menigheten. Noe hører for eksempel til i sjelesorgssamtalen, sier han.

Haugland tror åpenhet kan være helbredende både for folk og forsamling.

– Frisk luft og Guds lys kan ha en helbredende kraft på mennesker. Og relasjoner i menigheten lider når man har elefanter i kirken, sier han.

LES MER: Pornografi – en epidemi i kristen-Norge

Tro & Medier-lederen synes det er vanskelig å peke ut ett eller noen få tabu i det mangfoldige kristne landskapet.

– Det vil variere sterkt fra forsamling til forsamling. Det går også en uklar grense mellom tema man ikke tar opp av omsorg for andre – og når man blir feige i valg av tema man snakker om, sier han.

Penger og nøysomhet

Generalsekretær i Normisjon, Anne Birgitta Langmoen Kvelland, tenker at radikal etterfølgelse, ikke minst knyttet opp mot bruk av penger og forvaltning av det vi eier, ofte er et tabu.

– Det gjelder både det å ha lite, og det å ha mye. Å ha lite penger er i det hele tatt et tabu i det norske samfunnet. Å ha rikelig, som mange i Norge har, er et tabu spesielt i kristne sammenhenger, sier hun og påpeker at dette er noe Jesus snakker mye om.

Normisjon-kollega og styreleder for nettverket Frimodig kirke, Svein Granerud er enig.

Det er utfordrende å tale konkret om nøysomhet.

– Bibelsk nøysomhet er nok et krevende tema i vårt velstandssamfunn. Det er utfordrende å tale konkret om nøysomhet, sier han.

Begge to mener tabuene bør brytes ned.

– Som kristne er vi kalt til å leve i sannhet. Det er viktig for fellesskapet mellom oss kristne at vi kan dele fra og snakke sant om livene våre, også det vi sliter med å få til, sier Langmoen Kvelland.

LES OGSÅ: – Tilgi barna etter pornosurfing. 

Sex og samliv

Selv om det etter Kirkemøtets vedtak om ny vigselsliturgi er sagt mye om homofilt ekteskap og samliv i kristen-Norge de siste årene står sex og samliv fortsatt på manges lister over tabuer.

– Tema som berører mennesker personlig er et område der man kan finne tabu i kristne sammenhenger – her er spørsmål om samliv og sex sentralt, med samboerskap, onani, pornografi, skilsmisse og gjengifte, sier Haugland.

Gate-evangelist og leder for Open Air Campaigners i Norge, Hartvig Kloster, tror tema som samboerskap og gjengifting er tabu i de fleste kristne sammenhenger.

– Temaer for eksempel om samliv er temaer som koster fordi det helt sikkert vil være noen i de fleste menigheter som er uenig og som vil bli såret, sier Kloster som også nevner abort, kvinnelige prester, materialisme, Guds dom, etterfølgelse som koster og helvete som tabuer.

– Årsaken tror jeg ligger i at vi kristne har blitt alt for like denne verden og har blitt over-redde for å være ekskluderende og fordømmende.

FIKK DU MED DEG DENNE? Kristnes pornoansvar

– Færre tabu – flere forglemmelser

Leder for Tankesmien Skaperkraft, Filip Rygg, tror støy og lite kunnskap hindrer at enkelte tema blir tatt opp i menighetene.

– Min opplevelse er at det blir færre tabu, men flere forglemmelser, altså temaer vi burde snakke om, men som ikke når opp, enten på grunn av annen støy eller fordi det er liten kunnskap om temaene. Kanskje er det fordi vi lever i en Instagram-tid, hvor alt går veldig fort og skal være veldig attraktivt, sier han.

– Hvis det er noen tabu nå så må det handle om rus og samliv, hvor det både er teologisk strid og hvor det er for lite veiledning i mange menigheter. Vi trenger en ærlig samtale om livet, og generelt større åpenhet i kristne miljøer, sier Rygg. KPK

PS! I denne ukens papirutgave av Korsets Seier kommer en lengre artikkel med fokus på pornografi. 

kommentarer