Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Vår respons på Guds frelsesoffer bør være å leve i ærefrykt for Gud.

 

Vi har nettopp feiret påske og tidenes mest dramatiske og lidenskapelige redningsaksjon.  Jesus tålte hån, spott, mishandling, piskeslag, korsfestelse, fornedrelse og død. Han betalte med sitt liv for vår redning.

For oss er frelsen gratis. For oss er nåden ubegrenset. Men for Jesus var det en høyere pris å betale enn noen andre noen gang har betalt.

Hva bør vår respons være på det offeret Gud ga? Dyp ærefrykt, respekt og lydighet overfor han som betalte en så høy pris for våre liv. Vår respons bør være å søke å leve til ære for Guds navn i møte med omstendigheter, trender, synd og fristelser. Å leve verdig hans navn som har frelst oss bør være vårt gjensvar på at Gud har reddet oss fra evig død og satt oss inn i sitt rike.

Er vi bare syndere som ikke kan noe for at vi synder av og til?

I Første Mosebok leser vi om Josef, en ung mann som trosset forfølgelser og fristelser for å holde sitt hjerte rent og sin livsførsel i ærefrykt for den Gud han tjente. «Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskapen og synde mot Gud?» sa han da Potifars kone ville lokke ham til utroskap. Det spilte ingen rolle for ham hva konsekvensene av disse handlinger kunne bli. Ingenting kunne få ham til å synde mot sin Gud.

Hvordan reagerer du og jeg i møte med fristelser og synd? Tenker vi at nåden dekker våre ugjerninger, så vi kan leve som vi vil? Hva er innstillingen din når du blir fristet? Vurderer du det som et alternativ å gi etter for synd? Eller har du den samme gudsfrykten som Josef hadde? Vil du heller møte hvilken som helst konsekvens enn å synde mot din Gud?

Nåden virker. Tilgivelse er tilgjengelig for den som er i Kristus. Men dette dreier seg om å vite hvor alvorlig det er å synde og forstå hvor hardt du tramper på Guds offer når du så lettvint kan gi etter for fristelser.

«Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere» sier Jak 4,7.

Er det mulig å leve i renhet og i seier over synden? Eller er vi bare syndere som ikke kan noe for at vi synder av og til, og er dette noe vi må leve med så lenge vi lever på jorda? Bibelen sier faktisk at det er mulig å leve et liv i seier over synd ved å leve et liv i Guds nærhet. Da blir vårt sinn forvandlet.

Josef fikk autoritet fordi han sa nei til fristelse og utroskap.

Hva blir resultatet av å velge gudsfrykt? Josef fikk autoritet i fengselet han ble kastet i fordi han sa nei til fristelse og utroskap. Gud ga ham gaven til å tyde drømmer, og dermed ble han uunnværlig for Farao.

På forunderlig vis ble han opphøyet til å være nestkommanderende i hele Egypt! Og på toppen av det hele fikk han også sin far og familien tilbake. Gud ser etter de som lever i ærefrykt for ham. Når du sier nei til det som du vet er galt, og velger å behage Gud i stedet, da vil du også oppleve velsignelse.

«For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte» (2 Krøn 16,9).

Josefs sinnelag var å hate synden og leve i gudsfrykt. Dette betydde at livet hans ble velsignet av Gud. Det kan også være slik for deg! Det er din avgjørelse.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg