Ny kristen skole Disippel

Filadelfia Kristiansand og Filadelfia Vennesla går sammen om å starte en ny kristen videregående skole.

Det er planlagt oppstart høsten 2018. Skolen skal ligge i Marvika, og skal bruke lokalene som Filadelfia, Kristiansand har disponert de siste årene. Det er inngått langtidsleieavtale på ti år med Kristiansand kommune som eier bygningene.

300 elevplasser

Det blir en ny linje med medier og kommunikasjon med plass til 90 elever. I tillegg blir det musikk, dans og drama, studiespesialisering og studie-spesialisering påbygg. Totalt er det søkt om 300 elevplasser. Skolen er allerede registrert i Brønnøysundregistrene og har navnet Kristen VGS Kristiansand AS.

Talenter og tro

Målet er å utdanne unge mennesker til tjenester innen musikk, dans og drama, og media, samt å gi en god allmennfaglig utdannelse på videregående nivå som resulterer i studiekompetanse.

Virksomheten er forankret i de kristne grunnverdiene, og har som mål å gi elevene en solid åndelig plattform og bevare dem i den kristne tro. Skolens visjon er at elevene skal utvikle sine talenter til tjeneste i kristne menigheter, organisasjoner og det offentlige kulturliv.

 

kommentarer