Symbolet på Guds kjærlighet Leder
Hvorfor er det slik strid om korset?

 

Vi nærmer oss påske som bringer budskapet om håp og tilgivelse. Jesus døde og sto opp igjen for våre synder. Hele evangeliets budskap dreier seg om denne historiske hendelsen og minner oss om at korsets kraft er tilgjengelig for oss i dag. Død skaper liv. Vi har fått et nytt og evig liv ved troen på Jesu Kristi oppstandelse.

Ingen andre enn kristus har seiret over døden. Ut fra naturlovene er det ikke mulig å stå opp fra de døde. Vi snakker ikke om en oppvekkelse av døde, slik som med Lasarus. For han måtte jo dø igjen. Nei, Jesus seiret over døden en gang for alltid. Nå sitter han ved Faderens høyre hånd, og har nøklene til døden og dødsriket.

Kristus har stått opp fra de døde. Han lever

Allerede rett etter oppstandelsen begynte overprestene og de eldste å bortforklare det som skjedde, og de betalte vaktene for å si at Jesu legeme ble stjålet mens de sov. Slik er det også i dag. Man prøver å finne politiske og logiske forklaringer og vitenskapelige bortforklaringer. Sannheten er at det ikke finnes noen forklaring. Det som skjedde var guddommelig og overnaturlig. Jesu oppstandelse er det som skiller vår tro fra alle andre religioner. Han er den eneste veien til Gud.

Korset er selve symbolet på Guds kjærlighet.

I de senere år har flere og flere diskutert og ment at korset må fjernes fra kirkebyggene slik at disse blir mer livssynsnøytrale, og ikke støter noen. Noen politikere har til og med tatt til orde for å fjerne korset i flagget for å tilfredsstille nøytralitetsprinsippet. En nyhetsoppleser fra NRK fikk anmodning fra ledelsen om å ikke bruke korssmykke. Politiet har tatt i bruk nye biler hvor riksvåpenet med korset har blitt utelatt. Korset skaper tydeligvis et problem for mange mennesker. Hvorfor er det slik strid om korset, og hvorfor engasjerer dette så sterkt? Det sier noe om hvor viktig korset er og hvilken betydning det har. Det vil til alle tider bli stående som vårt seierssymbol og vitne om at vi har en levende frelser.

Jesus seiret over døden en gang for alltid.

Vi kristne er noen ganger opptatt av så mange unødvendige spørsmål. Ofte gjør vi småting til hovedsaker, og glemmer å fokusere på det viktigste. Paulus gir klar beskjed: «For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og Ham korsfestet» (1 Kor 2,2). Paulus skriver noen sterke ord om Jesu død og oppstandelse. «Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vitner om Gud» (1 Kor 15,14–15a).

Påsken er en fantastisk mulighet til å fortelle påskens budskap om Jesu død og oppstandelse, og at vi alle trenger hans frelse. Jesus sier: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør» (Joh 11,25).

Graven er tom. Kristus har stått opp fra de døde. Han lever!

God påske.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg