Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Paulus brukte templer og gudebilder om den ukjente Gud slik at evangeliet kunne gå fra Jerusalem til Aten.

 

Europa har forandret seg. Fra å være en fredelig og ensartet plett i verden, har verdensdelen vår blitt et pluralistisk og multikulturelt samfunn preget av millioner av flyktninger og innvandrere som har tatt med seg sin tro og kultur hit til oss.

Hvordan kan bølgen av muslimer og andre annerledes troende ikke bli en trussel, men heller en mulighet til oss som kristne? Hvordan kan vi møte annerledes troende i teologi, sak og ideologi, uten å gjøre dem til fiender? Kan vi i stedet bruke deres allerede eksisterende gudstro og åndelige lengsel til å bygge bro videre til evangeliet? Kan vi for eksempel gjøre muslimenes aktive bønneliv til en døråpner videre inn til den Gud vi kjenner som er nær, som elsker og forvandler?

Elegant tok Paulus utgangspunkt i den religiøse interessen.

Mange immigranter ber mer enn pinsevenner, de vet bare ikke hvilken Gud de ber til, sa pastor Niklas Piensoho under Led17. Han utfordret pinselederne til å utnytte den allerede eksisterende gudstroen hos Europas innvandrere til å vise veien videre til evangeliet.

Det var vel det apostelen Paulus gjorde da han frimodig stilte seg fram i Areopagos hvor han holdt sin berømte tale: «Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften: ‘For en ukjent Gud’.»

Elegant tok Paulus utgangspunkt i den religiøse interessen og gudslengselen som preget befolkningen her. I stedet for å holde en tordentale rundt vranglære, brukte han folkets famlende søken etter en ukjent Gud som et perfekt utgangspunkt for å vise dem veien videre til en Gud som er nær oss vanlige mennesker. Hans budskap var: «Gud er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss.»

Kanskje det er vi som i likhet med Paulus den gangen, skal bygge broen.

Paulus bringer evangeliet om Jesus Kristus fra Jerusalem til Aten. Mellom alle templer og gudebilder i Aten finner han et alter tilegnet en ukjent Gud, og i dette finner han en åpning i alt det lukkede, en unik mulighet til å forkynne en Gud som viser vei videre til en Jesus som døde, sonet våre synder, og sto opp fra de døde!

Kanskje det er vi som i likhet med Paulus den gangen, i dag skal bygge broen fram til Kristus ferdig, for en religiøs lengtende, fargerik skare av mennesker i det nye Europa.

Vårt naboland Sverige ser i dag store resultater av at de har åpnet dørene og skapt dialog med innvandrermiljøene. Vi tror det er fullt mulig å rekke ut våre hender mot innvandrere og flyktninger og hos dem finne brohoder til evangeliet.

Kanskje finnes det en misjonsmark her som er langt mer moden enn våre sekulære landsmenn? 

kommentarer


Anbefalte innlegg