Dårlige erfaringer med kampanjer Nærbildet
Intro-grunnlegger Jostein Krogedal har lagt storskala evangelisering på hylla. Andre metoder fungerer bedre. 

 

– Som representant for unge, moderne menigheter; er ikke evangelister og store vekkelseskampanjer relevant lenger?

– Jeg er ikke sikker på om jeg forstår spørsmålet.

– Hva mener du?

– Om ditt spørsmål handler om hvorvidt vi jobber for å nye mennesker med evangelist, så er svaret et rungende ja! For å snakke for min egen del, så jobber vi både metodisk og med brennende engasjement for at mennesker skal bli kjent med Jesus.

BAKGRUNN: 

– Så svaret er ikke helt entydig?

– Altså, hvis vi opplever at måten vi driver arbeidet på er formålstjenlig, så gjør vi det. Jeg har ingen personlige motforestillinger mot store kampanjer. Selv har jeg vært med på hundrevis av evangeliske tiltak i Amsterdam, Paris og København, for å nevne noen. Men jeg har i stor grad sluttet med slike kampanjer.

– Hvorfor sluttet du?

– Det handler om resultater, rett og slett. Min erfaring er at det ikke har vært så effektivt som jeg skulle ønske. Da snakker jeg om Vesten de siste årene. Jeg hører at effekten på andre kontinenter er god, og da må man selvsagt fortsette. Vi så mennesker rekke hånden i været, men det var vanskelig å få integrert dem i et kristent fellesskap. Jeg tror ikke det er tilfeldig at vi driver færre slike kampanjer i dag enn for 15–20 år siden. Det handler ikke om latskap, men at vi stadig prøver å fornye der det trengs, når vi ser at det ikke fungerer. Vi så at det var tid for noe nytt.

– Hva med evangelisttjenesten? Jørn Strand har tidligere sagt til KS at evangelisttjenesten blir nedvurdert, og i år ser vi at Franklin Grahams norgesbesøk får lunken respons blant kristne ledere.

– De femfoldige tjenestegavene, som beskrives i Bibelen, har nok blitt lest på én spesifikk måte. Jeg kjøper ikke dette premisset heller. Kanskje evangelisttjenesten, slik vi har sett på den, endrer seg. Ved ikke å bare se på evangelisten som den gasjerte, omreisende predikanten, tror jeg vi rekrutterer flere evangelister.

Er det oppbyggende for troende og treffer søkere, så fortsett.

– Det må du forklare.

– I våre Life-grupper kan evangelistfokuserte gruppeledere istandsette de andre til å nå mennesker. Vi snakker om evangelister som både inspirerer andre og når andre folk selv; i sin normale hverdag. Både tidligere og i dag tror jeg mange med evangelisttjeneste i sitt hjerte blir ansatt som hovedpastor i menigheter, slik at de blir lønnet. Menighetseldste observerer nemlig at evangelisten er frimodig og har talegaver, og tenker at han må ansettes. I mange tilfeller tror jeg ikke det har vært bra for verken menighet eller evangelist. Så lurer jeg også på om forholdene er så mye bedre for apostelen eller den tørre læreren, for eksempel.

– Hvorfor fungerer kampanjeevangelisering, slik du ser det, dårlig i Vesten?

– Vi har så mye å velge mellom av store festligheter med røyk og lys. Det er så mye som skjer, så mange tilbud. Jeg hørte akkurat en podcast fra et annet kontinent der predikanten skrek svovel og ild, men uten særlig dybde og innhold. Tross høyt volum var det kjedelig og overfladisk. Jeg tror ingen i Norge hadde rukket opp hånden.

– Hvordan blir folk frelst i dag, da?

  • Les svaret og resten av artikkelen. Kjøp eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

 

 

kommentarer


Anbefalte innlegg