Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Voksende menigheter på kontinentet har en ting felles: De har åpnet dørene for innvandrere.

 

I uken som gikk var 250 pastorer og ledere fra Pinsebevegelsen i Europa samlet til lederkonferansen «Jesus for Europe», i regi av Pentecostal European Fellowship (PEF) i Stockholm.

I et Europa med 750 millioner mennesker som stadig blir mer sekulariserte og pluralistiske, befinner det seg 4 millioner pinsevenner, fordelt på 55 nasjonale bevegelser i 36 land. Pinsebevegelsen vokser mest i de østre delene av kontinentet. Romania topper, med 6.000 menigheter og cirka 400.000 medlemmer.

Hvordan ser så framtidsutsiktene ut?

Konferansen i Stockholm slo i alle fall fast at Europa må ha fokus på misjon igjen. Ikke minst betyr den store innvandringen til Europa både nye utfordringer og muligheter for den europeiske pinsebevegelsen når det gjelder vekst og framgang.

Eskilstuna er et av stedene der menigheten den siste tiden har døpt mange nyfrelste muslimer.

«Svenske pinsemenigheter døper stadig flere nyfrelste muslimer.» For sannheten er at Europas pinsemenigheter er i ferd med å forandres radikalt, og det er allerede mulig å se en tydelig trend: De pinsemenigheter i Europa som kan vise til størst vekst, har en ting felles: De har åpnet dørene for innvandrere. Med andre ord, det fødes fram en europeisk vei til menighetsvekst og integrasjon som er utrolig spennende.

«Elsk flyktninger» var en av PEF-konferansens undertemaer, og vår mann i PEF, Kent Andersen, viser blant annet til den nye tyske pinselederen, Johannes Justus. Han er selv innvandrer fra Georgia, og har bemerkelsesverdig nok lykkes i å løfte en gammel og etablert pinsebevegelse til nye høyder og til mangedobling av medlemstallet!

Noe av det samme skjer i Spania. Det sterke innslaget av innvandrere har vært en viktig årsak til at Pinsebevegelsen der er tredoblet siden 2009.

I vårt naboland Sverige skjer det også markante endringer idet stadig flere pinsemenigheter og frimenigheter åpner dørene for innvandrere. Eskilstuna er et av stedene der menigheten den siste tiden har døpt mange nyfrelste muslimer. Frimenigheten Livets Ord går samme vei, med sitt voksende innvandrerarbeid er de i ferd med å bli en multinasjonal menighet.

Innvandringen til Europa åpner nye muligheter for vekst og framgang.»

Men signalene fra Daniel Costanza, pastor og direktør for PEF, er at selv om Pinsebevegelsen er den største evangeliske bevegelsen i Europa, kan vi ikke slå oss til ro med at bare 2 prosent av europeerne er født på nytt. Han mener tiden er inne for å fokusere mer på misjon og evangelisering enn på indre anliggender.

Det er interessant i den forbindelse av PEF står i spissen for en stor kristen sommerkampanje i Montenegro i juli i år, i et av Europas fattigste områder. Montenegro er Europas minst evangeliserte nasjon. Av landets 600.000 mennesker finnes det bare 150 evangeliske kristne! Nå skal PEF sende 150 kristne ungdommer dit fra flere land i Europa for å evanglisere i sommer.

Europas pinsevenner har en enorm utfordring foran seg når det gjelder å formidle evangeliet og skape fellesskap og kommunikasjon på tvers av religioner, kulturer og nasjonaliteter – midt i en tid med nasjonalisme, migrasjon og flyktningstrømmer.

Hvordan kan vi i Norge la oss inspirere til å se innvandrermiljøene som en ressurs til vekst og framgang?

 

kommentarer


Anbefalte innlegg