– Kristen tro har vært viktig for formingen av vårt samfunn Hovedsak
Statsminister Erna Solberg (H) ble møtt med stående applaus og løftet frem betydningen av det kristne verdigrunnlaget da hun gjestet JesusKvinners årlige storsamling lørdag.

 

Tekst: Markus Plementas

– Noen har sagt at jeg har deltatt på litt mange kristne aktiviteter i det siste, sa Erna Solberg fra talerstolen til latter fra salen.

Oslo Kongressenter er spekket med kvinner i alle aldre. Et av høydepunkene på kvinnekonferansen JK Nordisk 2017 i dag er nettopp besøket av statsministeren.

– Spesielt år for kristendommen

I år er et spesielt år i Norge for kristendommen. Det er spesielt fordi vi for første gang har skilt stat og kirke. Det er også spesielt fordi det er 500-årsjubileum for reformasjonen og den lutherske lære, sa Solberg.

Hun utdypet at hun syntes det er naturlig for en statsminister å markere dette skillet, der man respekterer kirken selv om den ikke lenger er en del av staten.

Jeg syntes også det er naturlig å delta på et reformasjonsjubileum fordi den har så stor betydning for dette landet, og på hvordan det norske samfunnet har utviklet seg og hvordan verdigrunnlaget vårt er formet, sa Solberg.

Det er viktig å huske på hvor viktig kristen tro har vært for formingen av vårt samfunn. Det er også viktig å ha et verdigrunnlag i møte med andre kulturer, sa hun.

For meg er nåde den toleransen og tilgivelsen som egentlig bare Gud kan gi.

Snakket om integrering

Statsministeren understreket at når kirkens forhold til staten har forandret seg – så er det viktig at mange er med og deltar i debatten om hvordan samfunnet skal forme seg videre.

Det håper jeg også dere (JesusKvinner) vil gjøre – slik at vi sikrer en trygg verdiforankring. Det er så mange som er redde for invandring og integrering i dag, og som kanskje er usikker på sitt eget verdigrunnlag. Er du klar på det så vet du også hvor mye lettere det er å trekke grenser og ha et naturlig forhold til at folk har en tro, sa Solberg.

Hun poengterte at vi ikke skal være redde for å vise hvor våre verdier kommer fra.

Selv om mange i dag ikke lenger har et aktiv forhold til å tro, så vet vi at mange har et forhold til verdigrunnlaget som kommer fra vår historie.

Løftet frem kristen frivillighet

Statsministeren hedret også det frivillige engasjementet som mange kristne organisasjoner har gjort – og som har preget samfunnet vi lever i dag.

En annen del som det norske samfunnet har arvet mye av siden reformasjonen er et stort og levende arbeid i frivillige orgnaisasjoner. Det startet med den diakonale forståelsen av å hjelpe andre. Derfor drives mye av det frivillige arbeidet av religiøse organisasjoner, sa Solberg og la til:

Dersom vi går gjennom velferdsstatens start, så finner man område etter område som startet i frivillig arbeid fra ulike religiøse trossamfunn.

Artikkelen fortsetter under bildet. 

– Kristen tro har vært viktig for formingen av vårt samfunn

BØNN FOR POLITIKERE: I samtale med Anne Christiansen, leder for JesusKvinner, fikk statsministeren spørsmål om hvordan kristne kan be for norske politikere i fremskutte posisjoner. FOTO: Markus Plementas, KPK

Snakket om nåde

Statsministeren refererer til da hun på reformasjonsjubileet ble utfordret til å snakke om «nåde i vår tid» under en festforestilling i Johanneskirken i Bergen.

For meg er nåde den toleransen og tilgivelsen som egentlig bare Gud kan gi. Men nåde i praksis betyr også mye i vår samfunn. Nåde i praksis betyr for eksempel at folk som har hull i CV`en får muligheten til å komme tilbake i jobb. Nåde er også å vise åpenhet og vilje til å inkludere nye landsmenn, sa Solberg.

Hun utfordret deltakerne på JesusKvinner til å være med å skape et inkluderende samfunn.

– Det er viktig å huske på at veldig mange av våre nye landsmenn kommer fra steder der religion har mye større plass enn i vårt samfunn. Det betyr at de gjenkjenner religion. De forstår at det å tro betyr mye for dem som tror, sa Solberg.

Å høre statsministeren var en høydare.

– Be om klokskap

I samtale med Anne Christiansen, leder for JesusKvinner, fikk statsministeren spørsmål om hvordan kristne kan be for norske politikere i fremskutte posisjoner.

– Jeg tror det viktigste er å be for at vi må ha klokskap. Det er jo det vi trenger, sa Solberg til applaus fra salen.

Christiansen roste statsministeren for at hun før jul advarte mot å droppe skolegudstjenester, og at julen ikke hander om nisser og grøt, men om den kristne troen.

– Vi må tørre å si at vi ikke feirer jul på grunn av nissene og juletreet. Det er greit å huske på hvor tradisjonen kommer fra, sier Solberg.

Positiv respons

Flere av deltakerne på JK nordisk satte tydelig pris på det statsministeren hadde å bidra med på konferansen.

– Det var veldig stas å høre statsministeren. Hun er jo statsminister for hele Norge uansett hvilket parti man har stemt på, sier Elisabeth Knutsen fra Bergen.

– Det er tyngde bak ordene hennes. Det var flott å ha henne her, sier deltaker Rut Vårdal.

– Det har vært utrolig inspirerende. Å høre statsministeren var en høydare. Jeg synes det er fantastisk at hun tok seg tid til å komme. Det gir noen signaler, sier Ingunn Smenes som er aktiv i JesusChurch i Oslo. KPK

kommentarer