Argentinske vekkelsespionérer til Norge Kristenliv
– Jeg ser på det som et kall å komme til JK Nordisk 2017, forteller evangelist Betty Freidzon.

 

Betty og Daniela Freidzon, mor og datter, gleder seg til å komme til Norge under JK Nordisk 2017 i Oslo 17.-18. mars. Menigheten de leder med 30 000 medlemmer, fikk sitt gjennombrudd gjennom en evangelistisk kampanje på Norgesplassen i Buenos Aires for tretti år siden. Betty Freidzon er, sammen med mannen Claudio, grunnlegger og pastor i King of Kings Church i Buenos Aires, Argentina, som i dag teller over 30 000 medlemmer. Betty forteller at det ikke alltid har vært en selvfølge at menigheten skulle oppleve vekst.

Vi leste Guds Ord, men våre liv reflekterte ikke det som stod der.

– Vi leste Guds Ord, men våre liv reflekterte ikke det som stod der. Da begynte vi å be. Vi var en liten forsamling med en håndfull mennesker. Det hadde stått helt stille i 7 år. Det var som en stemme fortalte meg daglig: ”Ditt liv vil aldri se annerledes ut enn hva det gjør i dag”. Men vi fortsatte å be likevel, fordi vår lengsel etter forandring var så sterk. Vi holdt fast på det vi bare kunne se når vi så på Guds løfter.

LES OGSÅ: Statsministeren til JesusKvinner

De nøyde seg ikke med å be; menigheten arrangerte også en evangelistisk kampanje på Plaza de Noruega (Norgesplassen) for tretti år siden. Det ble et viktig vendepunkt.

– Den Hellige Ånd kom og tok over, og mennesker som ikke engang var kommet ut på plassen ble helbredet inne i leilighetene sine. Folk strømmet til og kom til tro på Jesus i hundretalls.

Nå gleder Betty seg til å komme til Norge om noen få dager.

Jeg ser på det som et kall å komme til JK Nordisk 2017.

– Jeg ser på det som et kall å komme til JK Nordisk 2017. Jeg gleder meg til å møte kvinnene og tror vi vil se at Den Hellige Ånd forvandler deltakerne i konferansen, sier Betty ivrig.

– Denne helgen kommer til å bli et guddommelig møtested. De siste tretti årene har hun og mannen stått i en vekkelse som har nådd millioner av mennesker med evangeliet.

Betty leder blant annet arbeidet Extraordinary Women (Ekstraordinære kvinner), som oppmuntrer og styrker kvinner til å være etterfølgere av Jesus. King of Kings Church har en stor stab med frivillige medarbeidere som hver uke deler ut lunsj til fattige i Buenos Aires, og hvert år reiser mange hundre menighetsmedlemmer på team for å velsigne en by i hjemlandet med mat, klær og sko, medisiner og legehjelp. Sammen med store evangelistiske kampanjer, blir hele samfunn på denne måten berørt av evangeliet.

Jeg tror mange i Europa er iferd med å miste håpet.

– Jeg kommer til Norge med et budskap om at tiden for vekkelse er her og nå, forteller Betty. Datteren Daniela Freidzon kan knapt vente til hun lander på Gardermoen for å dele Guds ord med jenter i alle aldre under JK Nordisk 2017.

FIKK DU MED DEG DENNE? Kristenliv som koster

– Jeg tror mange i Europa er iferd med å miste håpet; de frykter for nye terrorangrep og er ikke lenger sikre på at de går en god framtid i møte. Men Gud har en tid av gjenopprettelse for oss. Vi lever i tider der verden rystes, men Gud vil reise opp mennesker midt i disse omstendighetene og vise dem som ennå ikke kjenner ham at han er kjærlighet, sier hun.

Daniela vokste opp under vekkelsen foreldrene står i, og har sett hvordan tusener har kommet til menigheten for å søke håp og frelse.

– Mange opplever Guds berøring bare de passerer kirken vår, eller de kommer på gudstjeneste fordi de hadde vært vitne til at familie eller venner hadde fått et nytt liv etter å ha tatt imot Jesus, forteller Daniela. I dag forkynner hun om at når vi ber, kan vi oppleve hvordan Gud gjør det som ser håpløst ut om til et vitnesbyrd om hans trofasthet.

kommentarer