Fornærmet? Hovedsak
Det er ingen andre enn du som taper på å bære nag eller å ikke tilgi.

 

FORFATTER: Annka Jenssen, studieleder ved LEV bibelskole Drammen (samarbeid mellom Intro og Frie venner).

Har du noen gang møtt en bitter person? Det er ingenting som er mer utrivelig. Man kan si hva som helst og det blir dreid til det verste. Sola kan skinne, kaffen være nytraktet og bollene stå rykende ferske på bordet og likevel er livet dystert og grått. Slik vil jeg aldri bli!

Har du noen gang stilt gode spørsmål til en person som til stadighet uttrykker bitterhet?

Ofte er det små hendelser eller utsagn som er lagret i minnet og blitt til store, sterke følelser av nag mot noen.

Vi handler alle feil iblant. Derfor tilgir vi hverandre.

Alle gjør feil

Det er så lett å bli fornærmet. Man tenker ofte det ikke har så mye å si: «Jeg må jo få lov å bli sur på det han sa!» «Vet du ikke hva de gjorde mot meg, de skviste meg helt ut.» «Han snakket stygt om meg bak ryggen min, nå tror alle det om meg.»

Hvor lett er det ikke at de små følelsene vokser om man ikke tar et oppgjør med dem?

I mange hjem har det blitt vanlig å ha tekst på veggen som forklarer hvem man er i den familien:

«In this house…     (I dette huset)
we are real     (er vi virkelige)
we make mistakes     (gjør vi feil)
we say I’m sorry     (sier vi unnskyld)
we give second chances
    (gir vi nye sjanser)
we have fun     (har vi det gøy)
we give hugs     (gir vi klemmer)
we forgive     (tilgir vi)
we do really loud     (er vi høylytte)
we are patient     (er vi tålmodige)
we love»     (elsker vi).

Mer enn noe annet gir det andre et konkret bilde av at alle i huset kun er mennesker. Vi gjør alle feil. Vi sier alle dumme ting vi ikke mener. Vi handler alle feil iblant. Derfor tilgir vi hverandre. Derfor er vi tålmodige. Derfor gir vi nye sjanser.

Tilgi

Har du hørt utsagnet: «Unforgivness is like drinking poison expecting the other person to die» (å ikke tilgi er som å drikke gift og forvente at den andre personen skal dø)?

Det er ingen andre enn du som taper på å bære nag eller å ikke tilgi. De som sa noe, uvitende om at det ville såre deg, har allerede glemt sitasjonen, og det bør du også gjøre. Om de mente å såre, har de det tydeligvis verre enn deg på innsiden, og du bør heller bruke tid på å be for dem.

Da jeg gikk på bibelskole, hadde vi en flott direktør som pleide å si: «Tenk alltid at folk vil deg det beste, helt til det motsatte er bevist», og:  «Les alle mailer som om den som skrev demhadde et smil om munnen.»

Hva om vi bestemte oss for å ikke ta ting ille opp?

Ufornærmelige

Jeg forventer at folk sier og gjør ting i beste mening, ikke i verste. Jeg forventer at folk sier ting med et smil i hjertet om jeg ikke ser det på utsiden.

Det er utrolig slitsomt å bli fornærmet, bære nag, være bitter. Det spiser så mye av fokuset og energien til deg selv og de rundt deg. Hva om vi bestemte oss for å være litt som gåsa; la ord som var ment å såre eller handlinger som ikke tjener oss godt, prelle av. Hva om vi var folk som bestemte oss for å være ufornærmelige?

Hva om vi bestemte oss for å ikke ta ting ille opp, men heller tenke det beste: «Ja, ja, hun har sikkert hatt en lang dag på jobben, det var ikke ille ment», «Han skrev nok den meldingen i hui og hast, det var ikke krast ment», «De gjorde sikkert den vurderingen fordi det virket som det beste på det tidspunktet, ikke for å holde meg utenfor».

Raus

Kirken er også familie. Mange skriver «velkommen hjem» i entreen. Kanskje vi også burde hatt den samme teksten på veggen som mange vanlige hjem har. Slik at vi også i kirkene våre kan huske å være tålmodige, rause, vise kjærlighet og si unnskyld.

Jeg tror vi vil komme lenger enn langt i våre personlige liv, familieliv og kirkeliv om vi bestemte oss for å være ufornærmelige og tenke det beste til det motsatte er bevist, ikke motsatt.

 

kommentarer