– Bygg bro til Hanvold Kristenliv
KS, øvrige kristne medier og Jan Hanvold selv har et stort ansvar her.

 

Tekst: Arne Pedersen, pinsepastor og nylig avgått rektor i Visjon bibel og mediaskole.

KOMMENTAR: La oss for all del ikke stenge Ånden for barna, sier Arne Pedersen. Han beklager likevel at dette ble kringkastet.

Viser til intervju med Kari Halstensen i Korsets Seier (KS) 24. februar, hvor Halstensen får god plass i forhold til barn og åndelighet, med bakgrunn i TV2s innslag under konferansen med Dionny Baez på TV Visjon Norge.

Først er det sterkt beklagelig at TV2s innslagsmetode handlet mest mulig om å demonisere opplevelsen barna fikk under møtene med Baez. Det er trist hvis psykolog Halstensen tar en slik framstilling for «god fisk». Selv var jeg til stede under konferansen, også denne kvelden. Saken er den at barna kom fram frivillig. Alt skjedde under en trygg og god atmosfære, hvor foreldrene også var til stede.

BAKGRUNN: «Vi må bruke alt vi har av kunnskap, refleksjon, fornuft og kjærlig omtanke når vi formidler tro til barn», sier psykolog Kari Halstensen på Modum Bad.

Tar selvkritikk

Det som det er grunn til å ta selvkritikk på, noe vi også har gjort, er at dette ikke skulle vært vist på tv. Dette både i forhold til å beskytte barna, men også for at en slik form for tv ikke på noen måte skal være underholdning.

At Jan Hanvold ikke tilhører den klassiske pinsebevegelse, det er både Pinsebevegelsen og Hanvold selv veldig klar over. Når det er sagt, har både KS og øvrige kristne medier og Jan Hanvold selv, et stort ansvar i forhold til å bygge broer. Det skal også nevnes at selv om det er kristne og andre der ute som ikke setter pris på Hanvold og TV Visjon Norge, så er det mange som gjør det. Dette er jeg selv vitne til.

Viktigere er det at barna lærer Jesus å kjenne.

Barna trenger også Den hellige ånd

Når dette er sagt, har det ikke noe med vår saks anliggende, nemlig barn og åndelige opplevelser. Vi lever i en tid hvor våre barn blir utsatt for sterke nedbrytende krefter. Desto viktigere er det at barna lærer Jesus å kjenne, gjennom erfaring av Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd er en som trøster, styrker og hjelper i en ellers krevende hverdag. La oss for all del ikke stenge denne muligheten for barna.

Gjør vi det, kommer vi til å miste dem i våre menigheter og kirker.

Jeg vil i denne forbindelse sitere Sven O. Svendsen, en sentral leder i den svenske pinsebevegelsen på 80-tallet, som uttalte under en stor konferanse, hvor jeg selv var til stede: «Det ser ut som at 13 også blir vårt ulykkestall, for det er da vi mister barna i vårt kristne arbeid.» La oss heller innta dette som vårt lykketall!

 

kommentarer