Er mindfulness greit? Nærbildet
Noen sier det ikke er stuerent. Andre sier man kan gjøre det mer kristent.

 

SPØRSMÅL: 

SVARER: Marit Landrø er sjelesørger, terapeut og forkynner i Pinsebevegelsen. 

Hei!

Jeg gikk til fastlegen min fordi jeg i lengre tid har følt meg stresset og sliten og har manglet nattesøvn på grunn av stort arbeidspress. Han anbefalte «mindfulness» og ville at jeg skulle komme til ham tre ganger for å få en innføring i denne avspenningsteknikken. Det skulle hjelpe meg, sa han. Men jeg har forstått at mindfulness ikke er stuereint blant kristne og at vi som troende ikke bør praktisere dette?

Jeg kjenner samtidig to terapeuter som studerte psykoterapi i kristen kultur ved en skole i Danmark. De har gitt mindfulness et kristent tilsnitt. Bør jeg holde meg unna?

I tilfelle, hvorfor?

To terapeuter har gitt mindfulness et kristent tilsnitt.

SVAR: 

Takk for en spennende problemstilling du gir oss.

Du sier du er stresset og sliten og har blitt foreslått å prøve såkalt «mindfulness», en avstressingsmetode som fastlegen din mener kan bli til hjelp for deg. Men du er skeptisk, sikkert fordi du er redd for å havne borti noe alternativt, New Age-influert opplegg.

Den skepsisen deler jeg fullt ut.

Av samme grunn ville jeg for eksempel holdt meg langt unna meditasjonsformer som ulike yoga-tradisjoner praktiserer, hvor du får tildelt et mantra som gjerne er navnet på en eller annen hindu-gud. Den slags meditasjon ville jeg selvfølgelig ikke befattet meg med.

Bibelen oppfordrer oss til å «meditere og grunne på hans Ord dag og natt».

Retreat

Men det betyr ikke at jeg tar avstand fra alt som kalles meditasjon. Nei, tvert imot oppfordrer Bibelen oss til å «meditere og grunne på hans Ord dag og natt».

Den kristne retreatbevegelsen i Norge har hjulpet oss til å vektlegge denne skatten som finnes i sann kristen meditasjon, hvor vi gjennom dagen bestreber oss på å holde alle forstyrrelsesfaktorer unna sånn at vi kan fordype oss i Guds ord og høre hva Jesus vil si til oss, samtidig som vi også får hjelp til å falle til ro sånn at vi kan begynne å lytte til oss selv.

LANDRØ: Tid for å slutte i kirken?

Sortering

Også når det gjelder «mindfulness» må vi foreta en sortering for å se hva som er brukbart og hva vi som kristne må ta avstand fra. Derfor vil jeg heller ikke anbefale at du som kristen melder deg på et kurs i «mindfulness» med røtter i østlige visdomstradisjoner, som for eksempel buddhismen.

Men når det er sagt, vil jeg si litt om «mindfulness» slik jeg ser på det som et nyttig redskap til avstressing og som jeg selv mener kan være en hjelp til å roe ned i en travel hverdag.

På godt norsk kan vi snakke om «mindfulness» som oppmerksomt nærvær eller tilstedeværelse. Og da snakker vi faktisk om det som alltid må skje i ethvert sjelesorgrom hvor mennesker ofte kommer med tung bagasje. Da trengs det et oppmerksomt nærvær hvor konfidenten blir lyttet til, hørt og sett, på en slik måte at han eller hun begynner å lytte til seg selv og forhåpentligvis får både oversikt og mulighet til å få ryddet i kaoset.

LANDRØ: Guds kall føles umulig.

Da er det fire enkle prinsipp som står sentralt:

  • Observere, hva handler det om?
  • Beskrive, sette ord på det.
  • Lytte, uten å dømme eller moralisere.
  • Delta i prosessen, som en katalysator nærmest, for sammen å se muligheter.

Dessuten legges det innen «mindfulness» vekt på gode pusteteknikker, noe vi så absolutt kan ha nytte av å lære litt om.

Jeg er både skeptisk og positiv.

Bibelmeditasjon

Du får mye av dette når du melder deg på en ukes retreat i kristen regi: Alt er lagt opp slik at du gjennom dagen får hjelp til å stresse ned. Mye stillhet og ro. Du får et eget rom med ei god seng og en god stol, og du blir oppmuntret til å finne en god hvilestilling som passer for deg. Gjennom dagen er det faste tidebønner i kapellet, og om morgenen får du med deg et avsnitt fra Bibelen som du kan meditere på gjennom dagen og la bibelordet gjøre noe med deg. Du blir oppmuntret til å gjøre bruk av naturen rundt deg, både til små turer og til samtaler med Jesus.

Som du forstår, er jeg både skeptisk og positiv til slike såkalte «mindfulness»-kurs, avhengig av hva kursholderne står for og hva eller hvem de representerer.

Jeg vil tro at fastlegen din vil kunne håndtere dette på en klok måte, hvor han hjelper deg med både avspenningsteknikker og prinsipper som kan bli til hjelp for deg i hverdagen, så jeg ville ikke være redd for å takke ja til tilbudet hans.

Lykke til!

LANDRØ: Hva tenker Gud når jeg bytter menighet?

 

kommentarer