KS 3 2014: Aksjon LØFT1000 Samfunn
Korsets Seiers opplagstall økte mest blant norske kristne aviser. Det viser norske avisers opplagstall for 2016 som ble offentliggjort i dag, 7. mars 2017. 

 

Korsets Seier økte netto med 31 abonnenter i året som gikk, tett fulgt av Vårt Land, som økte med 22 og Norge Idag med 18. Avisen Dagen mistet 77 abonnenter i året som gikk.

– Vi gleder oss over de positive tallene. De viser at vi holder koken og er på vei oppover sier ansvarlig redaktør og daglig leder i Korsets Seier, Anne Gustavsen.

Nisjeaviser øker mest

Medietallene for 2016 viser at nisjeavisene har mest økning.

– Vi tror Korsets Seier er en slik positiv type nisjeavis blant de kristne avisene. Vi forsøker å være annerledes i innhold og profil. Et ukemagasin bør inneholde temaestoff, reportasjer og møter med mennesker, samt ta med mennesker på noen dypdykk. Vår visjon er å inspirere og motivere mennesker til å leve Jesus-fokuserte liv i sin hverdag, og bygge Guds rike.

Papirøkning

Tallene dreier seg utelukkende om økning i opplag på papir, da vi ennå ikke har egen nettavis.

– Vi tilbyr foreløpig bare en digital utgave av avisen til dem som allerede abonnerer på papir, forklarer Gustavsen.

 

kommentarer