23 menigheter på samme møte! Kristenliv / Nyheter

Når ungdommene i Pinsebevegelsens samarbeid i Østfold (PSIØ) arrangerer vekkelseskonferansen HimmelPuls 2017 til helgen, legger hele 23 menigheter ned sitt søndagsmøte for å samles på Quality hotel i Sarpsborg og høre evangelist Daniel Kolenda (bildet) forkynne. 17 av disse menighetene er pinsekirker.

Under temaet «Jesus synlig for dem som ennå ikke tror» har PSIØ invitert arvtakeren til verdenskjente Reinhard Bonnke og nå øverste leder for Christ for all Nations (CfaN) som hovedtaler til sin konferanse til helgen.

CfaN er organisasjonen som har gjennomført noen av de største evangeliske kampanjer i verdenshistorien, med over 75 millioner skriftlige bekreftelser for Jesus. Daniel er en begavet femte generasjons predikant. Hans tjeneste er preget av en kraftig evangelisk salvelse og utrolige mirakler etter modell av Jesus; forkynnelse, undervisning og helbredelse, melder arrangørene.

I tillegg til Kolenda kommer Jarle Waldemar, Kari Berg og Håkon Fagervik. Lovsangen ledes av USIØ Lovsang med Sunniva Christiansen og Ole Martin Wahlberg i spissen. Konferanseansvarlig er Markus B. Nilssen.

kommentarer