– Ung-jord har ikke fotfeste i kristne friskoler Disippel
Friskole-general avviser at kreasjonismen har et sterkt fundament i undervisningen i kristne friskoler i Norge.

 

Tekst: KPK

– Jeg tror ikke ung-jord-kreasjonisme jevnt over har noe særlig fotfeste i norske friskolers undervisning og vi er egentlig litt overrasket over at de ser på oss som et godt marked, sier generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF), Jan Erik Sundby.

Utspillet kommer etter at ung-jord-kreasjonistene i foreningen Skaper i et oppslag i avisen Dagen uttrykket et ønske om å få kreasjonisme inn på pensum i norske skoler. Dette førte igjen til at SVs Audun Lysbakken tok opp spørsmålet med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Ung-jord-kreasjonistene har gitt et inntrykk av at dette er noe de lett selger inn til våre skoler. Innenfor noen kretser er det nok noen som er opptatt av ung-jord-perspektivet, men jeg oppfatter ikke at det er noe sterkt fundament i våre skoler, fortsetter Sundby.

LES OGSÅ: Vakkert forbilde på hva menigheten er ment å være

Sikter seg inn mot friskolene

Foreningen Skaper, som blant annet hevder at jorden kun er 6.000 år gammel, ønsker å få ung-jord-kreasjonisme inn i norsk skolepensum.

– Skaper er allerede i kontakt med flere skoler om utvikling av undervisningsmateriell. I første omgang vil nok dette dreie seg om tilleggsmateriell for natur og religions-faget, sier styreleder Jogeir Lianes til Dagen.

Han forteller videre at kristne friskoler er en naturlig arena.

– Skaper vil gjerne komme inn i alle skolesammenhenger, men naturlig nok er det i utgangspunktet kristne privatskoler som er nærliggende, sier Lianes.

Kritisk tenkning

– Jeg håper og tror at friskoler allerede har en bred tilnærming til hele denne tematikken som dekker hele spekteret og omfatter både evolusjon, skapelse og ung-jord-kreasjonisme, sier Sundby.

Lysbakken spør i sitt spørsmål om kunnskapsministeren mener at offentlig godkjente skoler i Norge kan undervise i kreasjonisme.

Sundby forteller at han får inntrykk av at Lysbakken er mest opptatt av hva man skal være kritisk til og helst ikke nevne i det hele tatt.

– Vi er opptatt av kritisk tenkning og det handler også om å stille spørsmål ved det som er gjeldende og dominerende kunnskap som evolusjonsteorien er i dag. Det er en del av den sunne oppvekst og opplæring at man kan stille kritiske spørsmål, ha motforestillinger, se andres meninger og se hele bredden i fagområdet. Der tror jeg våre skoler gjør en bra jobb, sier han.

– Ung-jord-kreasjonistene har gitt et inntrykk av at dette er noe de lett selger inn til våre skoler

Sundby - Generalsekretær i KFF

Må følge læreplanen

Kunnskapsminister Røe Isaksen svarer Lysbakken med at det ikke vil være forenlig med kravet om jevngode læreplaner dersom friskoler unnlater å undervise om evolusjonsteorien og vitenskapelig tenkemåte og mener den nåværende loven ivaretar dette.

– Hvorvidt en skole kan få godkjenning for å undervise i kreasjonisme, vil måtte bero på en konkret vurdering av skolens læreplanverk, skriver Røe Isaksen.

Sundby i KFF er enig med kunnskapsministeren.

– Jeg er helt med på det som statsråden sier om at læreplanen sier at elevene også skal kunne noe om evolusjon og kunne forstå vitenskapelig tenking. Vi ser ikke noe motstridende mellom vitenskapelig tenkning og det å tenke skapelse, sier han.

Bredere enn offentlige skoler

Sundby mener ung-jord-perspektivet kan nevnes i undervisningen, som en del av det store bildet, uten at det dermed blir en del av det fundamentet skolen står på eller legger til grunn.

– Jeg tror friskolene gir et veldig bredt og bra bilde på dette området som gir utgangspunkt for elevens egen kritiske tenkning, sier han.

Sundby er klar på at det faktisk er tillatt innenfor friskoler å si noe om hvor ens eget ståsted er og hva man tror på, men at det også skal være et bredt bilde av hele saksområdet.

– Jeg er ikke sikker på om det alltid blir like bredt behandlet i offentlige skoler. På dette området tenker jeg at vi minst er jevngode, og kanskje til og med litt bedre, ved at man er bredere og viser hele bildet på en saklig og ordentlig måte. KPK

 

kommentarer