Studie: Flere kvinnelige pastorer Kristenliv / Nyheter
En av elleve pinsepastorer i USA er kvinner.
Det er tre ganger så mange som for 25 år siden. 

 

Tekst: Deborah Selbekk Lunde
Foto: Shutterstock

En ny rapport fra den amerikanske forsknings- og ressursgruppen Barna Group viser at det er en jevn økning i antall kvinnelige pastorer i pinsemenigheter rundt omkring i USA. Barna Group har samlet inn data fra fem ulike forskningsgrupper, i tillegg til tallene de selv har oppdrevet, og kan nå slå fast at det er flere kvinnelige pastorer enn det noen gang har vært tidligere.

Tall som Barna Group har samlet inn viser blant annet at en av elleve pastorer i pinsemenigheter i USA i dag er kvinner. Dette er tre ganger så mange sammenlignet med 25 år siden.

Mindre menigheter

Tallene som forskningsgruppen har samlet inn viser samtidig at kvinner ofte er pastorer for mindre menigheter enn menn. Tallene viser også at kvinnelige pastorer ofte har et tettere bånd til flere av medlemmene i menigheten enn mannlige pastorer. Dermed er kvinner ofte ledere for mindre menigheter, men også menigheter hvor flere kjenner hverandre.

LES OGSÅ: Nyansatt «pastorinne».

Høyere krav

Forskningen som Barna Group har gjort viser også at kvinnelige pastorer ofte må jobbe hardere for å få like mye respekt som mannlige pastorer. Kvinnelige pastorer stiller også ofte høyere krav til seg selv og sitt arbeid i menigheten, og ønsker at alt skal være perfekt. I rapporten kommer det også frem at kvinner ofte må jobbe dobbelt så hardt for å få samme anerkjennelse som menn.

Kritisk til kvinnelige ledere

Forskningsrapporten viser også at kvinnelige pastorer oftere enn menn får tilbakemelding fra menigheten på at de er «for kritiske», «fordømmende» eller «bidrar for lite». Det er verdt å merke seg at dette ikke kun er et fenomen som gjelder kvinner i pastorstillinger. I mer enn fire tiår har både menn og kvinner rangert kvinnelige ledere i alle bransjer som «dårligere» eller «vanskeligere å komme overens med».

Norge

Tidligere var det bare menn som fikk ha lederverv i Pinsebevegelsen i Norge, men i dag finnes det både kvinnelige pastorer og talere rundt omkring i pinsemenigheter i Norge. Norge fikk for øvrig sin første kvinnelige pastor i 1915 da Gerda Karijord ble innsatt som landets første kvinnelige pastor da hun ble forstander i Narvik misjonsmenighet.

kommentarer