Vern om kvinnen, vern om fosteret Hovedsak
I forbindelse med kvinners rettigheter og reproduktiv helse har generalsekretær i Kirkens Nødhjelp satt retten til legalisert abort på dagsorden.

 

BAKGRUNN: Kirkens Nødhjelps abortsyn:

  • Abortsynet til Kirkens Nødhjelp har vært i endring siden 2012, men først nå går de offentlig ut med det:
  • I onsdagens Vårt Land står generalsekretær Anne-Marie
  • Helland fram på vegne av sin organisasjon som en sterk forkjemper for fri abort over hele verden.
  • Kirkens Nødhjelp refser samtidig Kristelig Folkeparti som de mener viser «abortfeighet» siden partiet er motstandere av selv- bestemt abort.

 

FORFATTER: Bjørn Bjørnø, generalsekretær i De norske pinsemenigheters ytremisjon (PYM)

Først vil vi berømme Kirkens Nødhjelp (KN) for deres engasjement for å bedre kvinners livssituasjon. En stor andel av verdens kvinner har svært vanskelige levekår, ikke minst fordi menn i deres nære familie holder dem fast i sitt kulturelle og religiøse grep.

I mange land betraktes kvinner som mannens eiendom, og mannen behandler henne som han selv vil.

KRISTOFFERSEN: – Reflektér åpent uten å bli sint.

Kvinnens rettigheter

Dette henger igjen nøye sammen med reproduktiv helse. Kvinner i slike familiestrukturer forventes å føde mange barn og være seksuelt tilgjengelig for sin mann når han ønsker det. Hennes ønsker og behov vil sjelden bli tatt hensyn til.

FORFATTER: Sigmund Kristoffersen, leder for Pinsebevegelsen i Norge.

I tillegg lever mange kvinner som slaver i husholdninger der de også utnyttes seksuelt. Andelen av jenter som kidnappes av paramilitære grupper og utnyttes på det groveste, er dessverre ikke avtakende. I den voksende sexindustrien tvinges stadig flere til prostitusjon og annen seksuell utnyttelse. At dette samlet sett medfører mange uønskede svangerskap, sier seg selv.

Vi deler KNs engasjement for kvinners rettigheter.

Sårbar livsfase

Pym representerer Pinsebevegelsens misjon og diakoni, med arbeid i mer enn 60 land.

Vi deler KNs engasjement for kvinners rettigheter. Vi er involvert i forebyggende tiltak knyttet til reproduktiv helse, ikke minst i Afrika. Vi er involvert i prosjekter der jenter får styrket bevisstheten om egen kropp og sin rett til å si nei til uønsket seksuell tilnærming. Vi har bidratt til at mange jenter har unngått omskjæring og tidlige giftermål. Vi gir undervisning om bruk av prevensjon i forbindelse med familieplanlegging. Vi hjelper voldtatte kvinner i deres mest sårbare og kritiske livsfase.

BJØRNØ: – Jesus brydde seg ikke BARE om frelse.

Abort er ikke løsningen

At KN igjen har satt fokus på kvinners krevende levekår er prisverdig, men for Pinsebevegelsen vil det være umulig å støtte KN sin lansering av abort som en del av løsningen i forhold til reproduktiv helse.

Ja, det er etisk krevende spørsmål knyttet til graviditet som følge av voldtekt. Det at illegale aborter foretas med primitive redskaper, med risiko for kvinners liv og helse, er forkastelig. Men det kan ikke være KNs og andre bistandsorganisasjoners mandat å gå i bresjen for legalisering av abort. I mange land vil det kulturelt, religiøst og politisk være et stort overtramp å fremme selvbestemt abort, og sannsynligheten for at abort vil bli legalisert, er minimal. Da må en uansett sørge for å styrke de forebyggende tiltakene.

Vi må være en stomme for de stemmeløse.

Rett til liv

Pinsebevegelsen bygger sitt menneskesyn på hvert enkelt individs absolutte og ukrenkelige verdi. I Pinsebevegelsens trosgrunnlag heter det; «Mennesket er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi fra unnfangelse til naturlig død.» Vi mener Pinsebevegelsens menneskesyn er godt forankret i Verdenserklæringen for menneskerettigheter. I artikkel 3 står det: «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.»

Moralsk sett vil vi derfor kjempe for det ufødte livs rett til eksistens gjennom hele svangerskapet. Vi vil være en stemme for de små stemmeløse. Vi vil kjempe for de aller svakeste. Vi vil verne om livet i sin aller skjøreste fase. Det er nettopp dette vernet som ga hver enkelt av oss mulighet til det livet vi nå får lov til å leve.

Pinsebevegelsen vil følge opp denne saken i KN sitt Representantskapsmøte i juni.

 

kommentarer