Føler seg misforstått av TV 2 om tro, barn og psykoser Nærbildet
TRO TILPASSET BARN: Kunnskap. Refleksjon. Fornuft. Kjærlig omtanke. Alt dette er viktig når vi formidler Gud til våre barn, mener Kari Halstensen.

 

Tekst: Deborah Selbekk Lunde
Foto: Mario Aletti

– Lørdag 18. februar sa du i en reportasje på TV 2-nyhetene at sterke religiøse opplevelser kan være en utløsende faktor som kan føre til psykoser. Hva legger du i det utsagnet?

– I reportasjen hører vi ikke spørsmålet jeg svarte på. Jeg ble spurt om religiøse erfaringer kan være blant de generelle faktorene som utløser psykose. Og ja, slik er det. Som alle andre sterke, rystende erfaringer kan også religiøse erfaringer bli en faktor som utløser en psykose. Som mennesker er vi sårbare. Psykotiske reaksjoner er en del av menneskelivet, men hos noen av oss er sårbarheten for dette ekstra stor. Det kan være en følge av noen typer psykiske lidelser eller som en konsekvens av store livsbelastninger. Menigheter og trossamfunn må være oppmerksomme på og vise omsorg for menneskelig sårbarhet, men det er ingen grunn til å bruke fare for psykose som et argument mot religiøs aktivitet. Samtidig er det viktig at menigheter er bevisste på kraften og makten som ligger i det å forvalte et budskap som omfatter liv og død, menneskesyn og gudsrelasjon. Psykoser leder ofte mennesker til eksistensens yttergrenser. Det er ikke tilfeldig at jeg snakket veldig mye med pasienter om Gud, da jeg som psykologistudent hadde ekstravakter på en lukket psykosepost.

 Jeg er veldig takknemlig for å bli intervjuet av KS etter TV 2s reportasje.

– Det ble framstilt som at du mente at forbønn for barn kan føre til psykoser. Var det dette du mente?

– Nei, det er ikke det jeg mener, og det var heller ikke det jeg sa. TV  2s reportasje kan forstås dithen at fare for psykose er et argument mot ulike former for religiøs aktivitet der barn er involvert. Det er uheldig at psykoseproblematikken får fokus, når dette handler om et mye mer generelt tema, nemlig potensielle psykologiske og sosiale skadevirkninger av forkynnelse overfor barn.

– Så du mener at det er visse ting som skjer i menigheter som barn ikke nødvendigvis trenger å være en del av?

– Ja, vi må bruke alt vi har av kunnskap, refleksjon, fornuft og kjærlig omtanke når vi formidler tro til barn. Det som formidles og forkynnes overfor barn må til enhver tid være …

  • Les portrettet av en ung mann som driver et fruktbart og litt annerledes ungdomsarbeid i Sandnes. Kjøp eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

 

kommentarer