Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
«Sann gudsfrykt er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød».

 

Guds menighets trumfkort er evangeliet om frelse og Guds kraft. Mye av det våre menighetsmiljøer er gode på, kan vi også finne på andre områder; i relasjoner, omsorg, fellesskap og positive aktiviteter. Men ingen annen instans kan kopiere Guds nærvær, Guds kraft og et budskap fullt av nåde og forvandling. Guds menighet er kalt til å forkynne evangeliet til frelse og lede åndelig søkende mennesker inn i et overnaturlig liv med Jesus.

Med sylskarpt fokus på denne dimensjonen, trenger vi samtidig å forstå at åndelighet er et mye mer omfattende begrep enn lovsang, bønn og forkynnelse. I vår iver etter å utøve vår åndelige tjeneste, kan vi lett stå i fare for å gjøre åndelighet til et altfor snevert begrep.

Jesus var dypt involvert i alle aspekter av menneskers li.

Se hva Jakobs brev sier om hva sann gudsfrykt er. Følgende sitat fra kapittel 1, vers 21, setter åndeligheten i perspektiv: «En gudsdyrkelse som er ren og feilfri for Gud, vår Far, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden.» I neste kapittel fortsetter han ganske så utfordrende: «Mine søsken! Dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk.»

Menigheter som vil ha åndelig innflytelse må ikke begrense sin virksomhet til gudstjenester og lovsangskonserter. Åndelighet er å se behovene og fylle dem. «Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger?» spør Jakob videre i vers 14:  «Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem: ’Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette’ – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen: I seg selv, uten gjerninger, er den død.»

Vi gjør ofte gode gjerninger fordi det skal lede til åndelighet. Men gode gjerninger, omsorg, praktisk hjelp, mat til sultne og klær til dem som fryser, vann til de tørste, er i seg selv åndelige troshandlinger og tilhører menighetens sentrale oppdrag like fullt som bibelstudier og bønnemøter.

Åndelighet er å se behovene og fylle dem.

Ser vi på Jesu virke, var han dypt involvert i alle aspekter av menneskers liv, fra økonomi til livsstil, relasjoner og mat. Han stilte opp mot urettferdighet og overgrep. Han tok tid med mennesker som var marginaliserte av samfunnet. Den første kristne menighet var ikke bare samlet til bibelstudier, de solgte det de hadde, hadde alt felles og ga til de fattige. Det var praktisk og konkret, men svært så åndelig.

Når vi deler ut mat og klær, når de bygger hjem for foreldreløse og når A21 redder moderne slaver fra sextrafficking, drives det med åndelig arbeid. Når vi i menighetene i Norge hjelper hverandre med hverdagslige utfordringer, utøves åndelig virksomhet. Når vi engasjerer oss i flyktningers livssituasjon, rehabilitering av rusmisbrukere, koker kaffe for ensomme og kjører et flyttelass for naboen, er det vår åndelige gudstjeneste.

Vår sanne gudsfrykt er, fylt av Den Hellige Ånd, å gjøre godt, møte behov, løfte opp de svakeste og redde dem som lider. Jesus kom for å forsone oss med Gud, og se til mennesker i deres nød; til ånd, sjel og legeme.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg