Enda flere vender ryggen til Graham Kristenliv
Generalsekretær Øyvind Åsland i Norsk Luthersk Misjonssamband trekker seg. Det samme gjør de tre toppolitikerne. 

 

Foto: Markus Plementas

Åsland  føyer seg dermed i rekken av kristenledere og tre stortingspolitikere som har konkludert med det samme før ham.

Hovedgrunnen til at Åsland nå tar den beslutningen han tar, ligger i Grahams holdning til islam og muslimer, melder Utsyn.

Grahams uttalelse stigmatiserer mange millioner mennesker.

Stigmatiserer millioner

VENDES RYGGEN: Stadig flere kristenledere og politikere trekker seg fra komitéen som har fått Franklin Graham til Norge.

Graham skal i en e-post til Åsland ha bekreftet at han mener USA angripes av muslimer både hjemme og ute, og at han ønsker at all muslimsk innvandring til USA stoppes, inntil denne trusselen har lagt seg.

Videre mener han at hver muslim som kommer inn i landet, kan bli radikalisert og kan drepe for å ære religionen sin og Muhammed.

– Jeg mener denne uttalelsen er alvorlig og at den avslører holdninger som jeg tidligere har advart mot, og som jeg ikke ønsker velkommen i Misjonssambandet. Grahams uttalelse stigmatiserer mange millioner mennesker og skaper fiendebilder som ikke er reelle. Den gjør det også svært vanskelig å vise nestekjærlighet og forkynne evangeliet til disse menneskene, sier han til Utsyn.

Åsland understreker at det hører med til bildet at Graham gjennom sin organisasjon gjør svært mye bra i deler av verden der det lever mange muslimer.

– Dette vil jeg ikke underslå, men jeg må samtidig ta hans holdninger og offentlige uttalelser på alvor, sier Åsland, som beklager at han må konkludere med å trekke seg fra komiteen.

BAKGRUNN: – Jeg ville ikke invitert Graham.

Flere sier nei

Flere norske kristen-ledere har den siste tiden ombestemt seg og sier nei til Graham-kampanjen i Oslo Spektrum i november, først og fremst fordi han har kommet med utilslørt støtte til Donald Trump, men også på grunn av hans syn på muslimer.

Også tre topp-politikere trekker seg nå fra Graham-kampanjen, skriver avisen Dagen.

– Gjennom uttalelser på sin FB-side har han gitt uttrykk for et menneskesyn hvor muslimer i alminnelighet blir sett på som en potensiell trussel og derfor må stenges ute fra USA. Han avslører holdninger som vi ikke deler, skriver Ketil Solvik-Olsen (Frp), Svein Harberg (H) og Hans Fr. Grøvan (KrF) i et brev til hovedkomiteens leder, Sten Sørensen. KPK

BAKGRUNN: «Uansett hvem som hadde blitt valgt som president, ville han bedt for presidenten,» sier Sten Sørensen. 

 

kommentarer