Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Oksygenmangel er fatalt. Det tar ikke lang tid før man mister bevisstheten når tilførsel av oksygen svikter. Bønn er oksygenet i det kristne livet.

 

Min barndoms bønnemøter i Pinsebevegelsen var spesielle. De foregikk ofte på kne, og det var liv og røre i benkeradene. Tårene fløt fritt. Tungetale og tydning, profetier og kunnskapsord var i bruk, og forbønnene for sykdom og andre problemer var frimodige og proklamerende. Jeg iakttok og lærte av mennesker som levde i bønn. I tillegg hadde jeg en mor hjemme som alltid gikk «bønneveien» når noe sto på og vi var rådville som familie.

Bønnestiler forandrer seg. Alle fenomener rundt min barndoms bønnemøter var ikke Ånd og kraft. Noe var følelser og ulike personligheters respons på å bli berørt av Guds nærvær. Noe var til og med tillært og preget av det man så rundt seg.

Hvor mye fokus har vi på bønn?

Senere kom Oase-bevegelsens åndsfornyelse med stille og følsom bønn. Tungetalene, de profetiske ordene og budskapene ble framført mer varsomt og forsiktig, hverdagslig og naturlig. Men like kraftfullt.

Det viktige er ikke hvordan vi uttrykker våre bønner, men at vi ber. Som kirker i 2017 er det et eksistensielt anliggende at vi bygger en bønnekultur som ikke bare får menigheten som forsamling til å be rikelig, men også at hver enkelt blir inspirert, trent og opplært til å ha et levende personlig bønneliv når man er alene. Det ene vil avgjort påvirke det andre.

Kanskje er det nødvendig å ta en evaluering? Hvor mye fokus har vi på bønn og på hvilken måte lærer vi neste generasjon å utvikle et rikt personlig bønneliv gjennom våre menighetsmiljøer?

Lovsangen er en viktig del av bønnelivet, og fokus på lovprisning og tilbedelse i gudstjenesten hjelper folk å henvende seg til Gud og sette ord på hva Gud betyr for oss. I tillegg er det viktig at undervisning og praksis gjør bønn attraktivt og hjelper folk inn i et pulserende personlig bønneliv. Når det å være i Guds nærvær, snakke med Gud, be for egne og andres behov, høre Guds tiltale og fungere i nådegaver i forbindelse med bønn, blir en naturlig del av kristenlivet, vil Gud manifistere seg. En menighet som ber og som har lært sine medlemmer bønnens hemmelighet, vil skape et helt annet jordsmonn for Gud til å virke overnaturlig.

Daglige bønnestunder midt i en travel hverdag er en viljesak, ikke en følelsessak.

Det er livsviktig at hver enkelt troende i dette landet blir introdusert for potensialet i et sterkt personlig bønneliv. Et liv i bønn går dypere, står stødigere når prøvelser kommer, produserer tro når umulighetenes fjell reiser seg, skaper åndelig autoritet, holder kjærligheten til Gud ved like og åpner hjertets ører så Guds vilje blir åpenbart. En som ber betjener andres behov på mest mulig effektiv måte. Derfor er bønn så viktig.

Daglige bønnestunder midt i en travel hverdag er en viljesak, ikke en følelsessak. Når du har tatt et valg og følger det, vil frukten komme, både i form av en sterkere personlig gudsrelasjon og et liv der det overnaturlige blir naturlig.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg