Endetiden forvirrer meg Nærbildet
I hvor mange generasjoner kan vi si at endetiden er nær? Petra (59) har mange spørsmål her. 

 

SPØRSMÅL: 

Hei, KS!

Jeg har vokst opp med Pinsebevegelsens versjon av endetiden, der Thoralf Gilbrant var sentral, så vidt jeg har forstått. Historien ble formidlet så konkret gjennom tidslinjer og spesifikke, detaljorienterte fortellinger om framtiden. Slikt blir det filmer og bøker av, som Left Behind. Noen går så langt som å mistenke kjente personer for å være antikrist og samlinger av land som EU og FN for å være Dyret i Johannes Åpenbaring.

I senere tid hører jeg stadig forkynnelse som virker å slå sprekker i disse forestillingene. De mener at Johannes tvert imot skriver om egen samtid, at han konkret beskriver situasjonen med massive forfølgelser i Romerriket.

Jeg synes dette er vanskelig. Jeg liker at Bibelen blir relevant og at man frimodig våger å tolke bibeltekster inn i vår tid. Samtidig er jeg redd det skal bikke over i konspirasjoner eller som et ledd i en argumentasjon som passer med egen overbevisning. Kan det ikke fort oppleves som «ulv, ulv» å  si at endetiden er rett rundt hjørnet generasjon etter generasjon? Etter hvert skaper det tvil.

Petra (59)

De mener at Johannes tvert imot skriver om egen samtid

SVAR: 

Hei, Petra!

SVARER: Terje Berg, forkynner og pensjonert pastor i Pinsebevegelsen.

Takk for et interessant og utfordrende spørsmål.

Jeg hadde min ungdomstid i en «typisk 1960-talls pinsemenighet» og reiste ut som forkynner etter å ha deltatt i Filadelfia bibelskole i Oslo i 1969. For meg var dette velsignede år, som siden har preget mitt liv og min tjeneste. Vi satt under sterk forkynnelse, og ofte handlet den om det profetiske ord, Jesu gjenkomst og endetiden.

Du nevner Thoralf Gilbrant og hans plansjer med «tidslinjer» inntegnet. Jeg husker godt disse. Fremdeles beundrer jeg Gilbrant for hans grundighet og tydelighet vedrørende forkynnelsen om endetiden. Noe mindre divergens kunne det være de forskjellige forkynnerne imellom, men det var som regel enighet om de store linjer i det profetiske ord.

Når jeg blar i notatboken fra bibelskolen, ser jeg at den samme forkynnelse ble frambrakt av Oddvar Nilsen og Hans Svartdahl – og er bekreftet senere av dyktige bibellærere som Oddvar Tegnander og David Østby. Forkynnelsen ut fra de bibelske profetiene er dessverre blitt betydelig svekket med årene. Mange savner denne forkynnelsen i dag.

TERJE BERG: Taushetens pris

Sammenfaller med internasjonale forkynnere

Jeg kan ikke uttale meg om tidligere tider, men fra 1960-tallet og videre har Pinsebevegelsen stått for et sunt og etter min forståelse, bibelsk syn på endetiden. Kjente internasjonale predikanter har sammenfallende syn og opererer med «de samme skissene».

Jeg har selv grunnet mye på dette tema og forkynner det like ofte som før. Gilbrant og den generasjons pinsepredikanter var sunne forkynnere. De svermeriske tendensene fantes mer i friere virksomhet, utenfor Pinsebevegelsen. Noen opererte med «dag og time» for Herrens komme, og det er ubibelsk og helt feil, men vi skal kjenne tiden, at den er nær.

Det er meget mulig at EU har med Antikrist å gjøre.

Bibelen er konkret om endetiden

Vi må imidlertid huske at Den Hellige Ånd alltid forkynner Bibelens ord. Det som står skrevet gjelder faktisk. Guds hellige ord sier: «Se, jeg kommer snart!»

Endetiden og Jesu gjenkomst er meget konkret skildret i Skriften. Derfor vil Ånden alltid si at Jesus kommer snart. Han vil aldri si at Jesus drøyer med sitt komme. Ånden sier: «I dag, om dere hører hans røst…» Derfor er det alltid normalt for en brennende kristen å leve i forventning om Jesu gjenkomst.
Man skal selvfølgelig være forsiktig med å navngi kjente personer for å være Antikrist. Men etter min oppfatning er det ingen tvil om at vi lever i høyprofetiske tider. Og det er meget mulig at EU har med Antikrist å gjøre.

TERJE BERG: Topp 10 norske pinsevenner.

Likegyldighet er verst

At du nå stadig hører forkynnelse «som virker til å slå sprekker i disse forestillingene», er ikke bra. Å omtolke Bibelens endetidsprofetier til å gjelde datidens romerrike, synes uforståelig. Tidsånden og et liberalt bibelsyn har stor påvirkningskraft og fører til skepsis med tanke på bibelfundert endetidsforkynnelse. Selvfølgelig skal vi være på vakt mot svermerisk forkynnelse og spekulasjoner, men jeg synes likegyldighet og interessefraskrivelse er verre. Husk at Jesus sa allerede for 2000 år siden: «Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.»

«Ulv, ulv!» oppfatter jeg som et skremselsord, men forkynnelsen om Jesu gjenkomst har intet med «ulv, ulv» å gjøre. Som Jesu etterfølgere er vi alle kalt til å følge Guds ord, og det innebærer at hver generasjon forkynner og lever i forvissning av at «Jesus kommer snart».

Ingen har det fulle lyset.

Israel – det største tegnet

I dag oppfylles profetiene, og vår tid ligner mer og mer på det endetidsbildet som Bibelen framstiller: På den ene siden, frafallet fra Guds ord og troløsheten mot Kristus – på den andre siden den globale åndsutgytelsen med vekkelse og sterk menighetsvekst. Det største tegnet på at vi i dag nærmer oss Jesu gjenkomst, er uten tvil gjenopprettelsen av staten Israel.

Det er naturlig at enhver forkynner vil argumentere for eget syn og egen eksegese. Det er imidlertid viktig at dette stemmer overens med det som står skrevet. Ingen har det fulle lyset, «for vi forstår stykkevis og vi taler profetisk stykkevis». La oss gjøre som de troende i Berøa: «Disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik det var sagt.»

Dette er et godt råd til enhver tid: Les Bibelen, og se hva som står skrevet.

 

kommentarer