Uten åpenhet er det ikke vits med menighet Hovedsak
Menigheten skal være et trygt og godt sted for alle mennesker, hele livet.

 

FORFATTER: Hans Eskil Vigdel, diakon i Den norske kirke og tidligere Jesus Revolution-soldat.

Klarer vi å nå hele mennesker med evangeliet og bygge solide menigheter som tåler vær og vind, eller bygger vi hus på sand?

På tross av ulikheter i stil og teologi er alltid målet å nå ut til nye mennesker. Det er oppdraget Jesus har gitt oss: Å forkynne evangeliet. Det er trist å lese menighetsstatistikken for norske menigheter der tallene, med noen hederlige unntak, peker nedover.

VIGDEL: Introvert karismatiker i menighet.

I Den norske kirke, hvor jeg nå arbeider, har vi mye å lære av moderne pinse-entreprenører når det gjelder å nå ut, spesielt til ungdom. Vi kan lære mye av hverandre. At vi snakker sammen er en viktig forutsetning for å bygge solide menighetsfellesskap, med rom for en tro som tåler livet.

Jeg har vært med på i alt fire menighetsplantinger, både under tiden i Jesus Revolution (Jesus Church) og senere. Det er bare én av fire som eksisterer i dag. Jeg vet litt om hvor krevende det er å etablere nye menigheter og har respekt for de som prøver. Jeg ønsker å bidra til vekst.

Vi må tørre å være konkrete i vår kommunikasjon, uten å tåkelegge og uten skjult agenda.

Være konkret

Siden jeg var 17 år har jeg kjent kallet til å nå ut med Guds kjærlighet til mennesker, men hvis menighet ikke er et godt sted å være, hva er da vitsen? For at menighet skal være et sted for Guds kjærlighet, trenger vi åpenhet: Vi må tørre å være konkrete i vår kommunikasjon, uten å tåkelegge og uten skjult agenda, både i måten vi leder menighetsarbeidet på og i måten vi presenterer oss utad.

Jeg blir imponert av menigheter som vokser raskt. Jeg må samtidig minne meg på faren for å bli blendet av vakre fasader. La oss være obs på at vekst ikke bare skjer oppover og utover, men også nedover. Da bygger vi ikke huset vårt på sand, men på fast grunn, som tåler at vinden herjer og vannet stiger. Vi bygger solid for neste generasjon og for at de som nå er unge kan oppleve et fellesskap som har rom for dem, også i livet som unge voksne. Når barnetro blir voksentro, formes en tro som tåler livet når drivhuset blir for lite og for trangt.

 LES MER: Hvordan gi videre en tro som overlever.

Media og kommentarfelt

Jeg vet at noen ledere har blitt brent av media. Det må ikke føre til at vi mister nyansene og svartmaler all journalistikk, men søker hjelp til å kommunisere bedre i offentligheten. I menighetsbransjen vil vi at eventuelt grums skal komme til syne, når det er nødvendig. Alternativet undergraver vår troverdighet og troverdigheten til alle menighetene vi noen gang kommer til å plante. Menigheten skal være et trygt sted der det er plass til å være et helt liv, ja, et byggverk som tåler livet. Det er langt viktigere enn en vakker fasade, der alt tilsynelatende er på stell.

Vi som driver i menighetsbransjen har ingenting å skjule, men mye vi ønsker å vise. For å beholde vår troverdighet lar vi media gjøre jobben sin. Vi har lov til å stille krav og være kritiske. Ja, det kan noen ganger være krevende å vise åpenhet i offentligheten, men alternativet er dårlig.

Det samme gjelder sosiale medier. Hvis vi advarer mot negativitet i kommentarfeltene og ber menigheten om å være stille, hva kommuniserer det?

Å be mennesker om å være tause er ikke det vi vil formidle.

Kristne i kommentarfelt

Her er et vitnesbyrd som illustrerer viktigheten av å bruke kommentarfeltene på en god måte. Jeg har en venn som er pastor. Han satte meg i kontakt med en ung mann som kom til tro for rundt to år siden.

En av hovedgrunnene til at han kom til tro, var hvordan kristne skrev i kommentarfeltene. For når han diskuterte ulike temaer med kristne, oppførte de seg annerledes enn andre. De skrev med respekt, bannet ikke, var tålmodige og saklige. Det fulgte også opp debattrådene de hadde startet. Dette gjorde at han fant fram en bibel og begynte å lese. Han ble overbevist og gråt lenge. Nå er han med i en baptistmenighet.

Å be mennesker om å være tause er ikke det vi vil formidle til neste generasjon, men la enhver synge ut med den stemmen man har fått. La oss invitere til åpenhet i våre menigheter, både innad og utad. Det vil tjene Guds rikes sak, og ikke svekke.

For at flest mulig skal bli presentert for Guds livsforvandlende kjærlighet og leve i den, trenger vi full åpenhet. Menighet skal være et trygt og godt sted for mennesker.

TERJE BERG: Taushetens pris.

 

kommentarer