De som ennå ikke tror Leder
Årets fokus på Led er ikke begrenset til dette året, men er det sentrale oppdraget Jesus ga oss.

.

Skrevet av Sigmund Kristoffersen, leder i Pinsebevegelsen i Norge. 

Hvordan kan vi som Åndens folk formidle evangeliet i Den Hellige Ånds kraft? Fra Jerusalem – mine venner, Judea – de jeg ikke kjenner, Samaria – det mangfoldige Norge og til Jordens ender – de unådde. Vi er «hjelpeløse» uten den Den Hellige Ånd og vil ikke ha noen gjennomslagskraft for evangeliet. 

En ny vellykket Led-konferanse er avsluttet med over 1.600 deltakere fra hele landet. Guds Ånd virket og mennesker møtte Gud. Det vil få stor betydning for å gjøre Jesus synlig for dem som ennå ikke tror, så signalene fra Led 17 er vesentlige for vårt arbeid i framtiden. En gjeng unge damer som jeg satt og pratet med i kafeen på konferansen, sa at det var en banebrytende, utfordrende og livsforvandlende konferanse. 

Tiden går, den renner bare stille forbi oss. 

Konferansens hensikt var langt mer enn flott forkynnelse og godt fellesskap. Det er viktig, men den var et løft for det arbeidet som den enkelte står i. For å muliggjøre det og for å gi en ny dimensjon av overføringslærdom fra konferansen til hverdags- og menighetsliv, ble det på Led utgitt en ressursbok fra Hermon forlag med utgangspunkt i Apg 1,18 og konferansens tema. Boka er et arbeidsverktøy som gir en tydelig, praktisk og håndfast helhetsforståelse av hvordan Jesus kan gjøres synlig for dem som ennå ikke tror, både lokalt og globalt.

Årets fokus på Led er ikke begrenset til dette året, men er det sentrale oppdraget Jesus ga oss, og uten tvil menighetens viktigste fokus. Derfor må denne hensikten overskygge alt annet i våre menigheter. Det er vårt oppdrag og visjon. 

Det finnes mange der ute som har et behov for Jesus. Evangeliet er Guds kraft til frelse.

I den senere tid har det vært en del debatt om livets to utganger, og om helvete finnes. Hvis vi virkelig tror det finnes, så bør alvoret komme over oss og ikke minst motivere oss til enda større engasjement og fokus på dem som ennå ikke tror. Det betyr ikke at vi skal begynne med skremselsforkynnelse som jeg opplevde mye av i min ungdom. Paulus sier:  «Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt» (Kol 4,5).

Vi trenger frisk tilførsel av ny kreativitet, og frimodige mennesker som er fylt med Den Hellige Ånd.

Tiden går, den renner bare stille forbi oss uten at vi alltid tenker så mye over det. Muligheter forsvinner i all vår selvrealisering og selvopptatthet. Jeg er tilbørlig til å bruke ordet likegyldighet for å beskrive det som preger kristen-Norge. Likegyldighet er et problem fordi den er passiviserende og lammende.

Vi trenger frisk tilførsel av ny kreativitet, og frimodige mennesker som er fylt med Den Hellige Ånd og visdom, som er uredde for å gjøre Jesus synlig for mennesker som ennå ikke tror. Led 17 har vært med og gitt oss alle ny tro og nytt håp. 

Bli med og gjør Jesus synlig! Vi kan være med og gi mennesker framtid og håp. 

kommentarer


Anbefalte innlegg