Den siste konservative biskop Nærbildet
Ole Christian Kvarme slutter som Oslo-biskop. Vårt Land-redaktør Trygve jordheim har ingen tro på en kopi.

 

– Ole Christian Kvarme har varslet at han går av som biskop i Oslo om et halvt år. I den forbindelse beskriver du Kvarme som «først og fremst en inspirator på grasrota». Hva inspirerte han til?

– Biskopene har mange oppgaver, blant annet inspirator, administrator, personalleder, frontfigur, og ingen er gode på alt. Kvarme har utmerket seg som en god inspirator, men har slitt for eksempel i media.

– Hva legger du i god inspirator?

– Han er opptatt av det vanlige, lokale menighetslivet. Han er flink med relasjoner, medarbeidere, frivillige og ansatte. Han er flink til å se deres innsats. Han bekrefter og oppmuntrer. Og han er ofte både velartikulert og ekte i formidlingen.

– Bør det ikke være gode egenskaper i møte med media også?

– Jo, i prinsippet, men det har ikke fungert sånn i praksis for Kvarme. Forrige tirsdags intervju i Dagsrevyen var typisk for mange av hans medie-opptredener. Kvarme ble blant annet konfrontert med at mange mennesker har mistet troen på ham. Det ble presentert som fakta, selv om det er noe NRK ikke har grunnlag for å si noe om. I stedet for å avvise premisset for spørsmålet, forsøkte Kvarme å komme rundt det. I tillegg bruker han ofte lang tid på å komme til poenget, og han framstår som usikker.

I Oslo er det lite samarbeid med frikirkene. Det har aldri blitt nevnt som et vesentlig poeng.

– Er Kvarme en kontroversiell biskop?

– I bunn og grunn ikke. Han sto på kirkens offisielle linje og tilhørte flertallet i bispekollegiet i homofilistriden, men hovedstadsfolket forventet en mer «progressiv» biskop som Gunnar Stålsetts etterfølger. Kvarme opplevdes som det motsatte. Han måtte tåle mye kritikk og hoderysting både før og etter utnevnelsen.

– Så han er kontroversiell, men likevel ikke kontroversiell?

– I kirken har han aldri blitt sett på som kontroversiell. Men i møte med storsamfunnet er jo et konservativt syn på homofili per definisjon kontroversielt.

– Får vi en «Kvarme» eller en «Stålsett» som neste biskop i Oslo?

– Det er det interessante spørsmålet. Jeg tror …

  • Det var innledningen. Les artikkelen. Kjøp eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

 

kommentarer