Drastisk nedgang i antall aborter Hovedsak
Antall utførte aborter i USA er på det laveste det har vært siden 1974.

 

Tekst: Deborah Selbekk Lunde 
Foto: Shutterstock og Menneskeverd 

Betydelig nedgang

Ferske tall fra en undersøkelse utført av The Guttmacher Institute viser at det har vært en betydelig nedgang i antall aborter i USA.

Organisasjonen, som egentlig kjemper for retten til å ta abort, har oppdaget at det har blitt utført langt færre aborter de siste årene sammenlignet med for 20 og 30 år siden. I 1990 ble det utført over 1,6 millioner aborter i USA, mens det i 2014 ble utført i overkant av 900.000.

Undersøkelsen, som gjøres med noen års mellomrom, viste også at antall utførte abort hadde hatt en nedgang på 12,5 prosent siden 2011.

LES OGSÅ: Slåss mot abort med kondomer.

Legaliseringen av abort

Abort ble lovlig i USA etter den mye omtalte rettssaken Roe vs. Wade på 1970-tallet hvor en kvinne saksøkte staten for å ha blitt nektet å ta abort etter å ha blitt voldtatt. Rettssaken gikk i kvinnens favør, og dommeren vedtok at fri abort henger sammen med retten til privatliv som det står skrevet om i det fjortende tillegget til USAs grunnlov. Domsavsigelsen, som i praksis legaliserte aborter i USA, er så definert så vidt at den i praksis har gjort det lovlig å ta abort inntil fødselen, uansett årsak.

Tydelig nedgang i antall aborter:

1990: 1,600,000
2011: 1,060,000
2014:    926,200

Mer prevensjon og færre klinikker 

Det at antall aborter er på det laveste det har vært på over 40 år, er en konsekvens av flere elementer, kommer det fram i undersøkelsen. Blant annet skal et økt fokus på bruk av prevensjon blant unge, samt en nedgang i antall abortklinikker i landet, ha bidratt til at det har blitt utført langt færre aborter de siste årene.

Delstatene Florida, New York, New Jersey, Maryland og Washington D.C. har tidligere vært kjent for å ha hatt det høyeste antallet aborter, mens delstatene hvor det har blitt utført færrest aborter er Wyoming, Mississippi and South Dakota.

FIKK DU MED DEG DENNE? – Vi må diskutere de problematiske sidene ved abort.

Valgfrihet vs. retten til liv 

Abort har lenge vært et brennhett tema i USA. Sterke krefter på hver side har kjempet for å fremme sitt synspunkt, og ulike organisasjoner kjemper for å få sine synspunkter hørt av politikerne og lovgiverne. I abort-spørsmålet definerer amerikanere seg ut fra hvorvidt de setter valgfriheten først, altså at du er «pro choice», eller om du setter retten til liv først, hvor da du omtales som «pro-life».

Abortloven har blitt spesielt motarbeidet av konservative miljøer i USA som ønsker å stramme inn regelverket og gjøre det vanskeligere å ta abort.

Også her i landet ser vi en nedgang i antall aborter.

Nesten halvering

Maria Victoria Kjølstad Aanje, informasjonsansvarlig i Menneskeverd, sier at hun ser positivt på tallene.

– Dette er jo selvsagt veldig gledelig. Tallene vi ser her viser jo helt klart en drastisk nedgang og det er jo nesten en halvering av antall aborter for 25 år siden.

Maria Victoria Kjølstad Aanje i Menneskeverd gleder seg over nedgangen i antallet aborter.

GLAD: Maria Victoria Kjølstad Aanje i Menneskeverd gleder seg over nedgangen i antallet aborter.

Menneskeverd jobber blant annet for å få ned aborttallene i Norge, og Aanje sier at hun håper at Norge følger etter:

– Vi vet at det blåser sterke, konservative vinder i USA i større grad enn det gjør i Norge, men også her i landet ser vi en nedgang i antall aborter. , og spesielt i antall tenåringsaborter. De siste ti årene har vi sett at det har vært en stor reduksjon i antall abort blant ungdom, og flere unge blir flinkere til å bruke sikrere og bedre prevensjon, forteller hun.

Vanskeligere for abort-forkjempere 

Den amerikanske organisasjonen Planned Parenthood jobber for å gjøre det enklere for kvinner i USA å ta abort. Denne organisasjonen står nå i fare for å miste den økonomisk støtten den tidligere har mottatt fra staten nå som Donald Trump har blitt innsatt som president i USA. Trump har gjort det klart at han er en president som ønsker å verne om livet, fremfor å kjempe for retten til abort.

Under valgkampen i 2016 sa Donald Trump følgende i en direktesendt TV-debatt:

– Hvis du stemmer på Hillary så stemmer du faktisk for at barn skal kunne bli revet ut av mors liv i den niende måneden. (…) Og det er ikke akseptabelt.

Trump har også uttalt seg kritisk om Planned Parenthood, og organisasjonen går usikre tider i møte.

kommentarer