Antallet kristne martyrer overdrives Samfunn
Den kristne organisasjonen Åpne Dører mener 90.000 årlige kristne martyrer er feilaktig høyt.

 

Den globale organisasjonen som arbeider for forfulgte kristne, er kritisk til de nylig innrapporterte tallene som viser at det i snitt har vært 90.000 kristne martyrer årlig siden 2006. Tallene ble offentliggjort i desember 2016.

Sif­re­ne kom­mer fra Cen­ter for Study of Glo­bal Chris­tia­ni­ty (CSGC) ved Gor­don Con­well Theo­lo­gical Se­mi­na­ry i USA, som årlig reg­ner an­tall døde krist­ne i en rap­port. Det er nyhetstjenesten World Watch Monitor (WWM) som skriver dette.

VGs Hanne Skartveit: – Forfølgelse av kristne er vanskelig å forstå

– Ikke i nærheten så høyt

Informasjonsleder Linda Askeland i Åpne Dører i Norge sier til Kristelig Pressekontor at organisasjonens nettverk favner bredt, og at de derfor kjenner til navn og situasjon rundt de fleste hendelser som de har med i sine egne rapporter.

Der kommer det frem at det er 1207 drepte i perioden 1. nov 2015 – 31. okt 2016.

– Våre rapporter omfatter ikke kristne som dør i krig eller humanitære katastrofer, dersom det ikke direkte er på grunn av deres tro. Vi er klar over at der er mørketall, f eks i land som Nord Korea, der en del informasjon er vanskelig tilgjengelig. Men uansett ville vi ikke komme i nærheten av 90.000, sier Askeland.

Antall drepte kristne har gått drastisk ned.

– Massiv overdrivelse

Nyheten om det høye antallet kristne martyrer spredte seg raskt i flere medier, og ble blant annet gjengitt i Vatikanradioen. Ifølge World Watch Monitor har det høye antallet blitt utregnet ved at man har lagt sammen antall drepte i perioden 2006 – 2015 og deretter delt summen på 10.

Linda Askeland i Åpne Dører sier at rapporteringen over antall som drepes for sin tro kan variere en del fra år til år, og at drap av kristne økte med 62 % sist år på grunn av Boko Haram og Fulanigjeteres angrep på kristne.

– Nå har Boko Haram blitt drevet tilbake en del siste året, og antall drepte kristne har gått drastisk ned, sier hun.

I programmet «More or less» på BBC World Service sier Dr. Ron Boyd-MacMillan fra Open Doors at sifrene er «massivt overdrevne» når det gjelder hvor mange som har blitt drept på grunn av sin kristne tro.

MIRAKELPASTOR: Nigeriansk pastor valgte ikke å flykte da Boko Haram kom. 

Må kunne etterprøves

Det betydelig lavere antallet på 1207 drepte i perioden 1. nov 2015 – 31. okt 2016 ble funnet i forbindelse med arbeidet med Åpne Dørers World Watch List for 2017, som hvert år rangerer de 50 landene der det foregår mest forfølgelse av kristne.

Boyd-MacMillan sier til BBC World Service at deres antall over kristne martyrer «trolig er lavere enn det burde være», men at «antallet absolutt må kunne etterprøves».

Han nevner også uttømmingen av kristne i Nigeria og de vanskelige forholdene i Syria det siste året. Boyd-MacMillan mener viktige indikatorer for å måle graden av forfølgelse er friheten til å konvertere til kristendommen og hvor enkelt det er å bygge kirker i landet.

Les saken: Forfølgelsen av kristne øker

Medregner kristne i krig

Gina Zurlo fra Cen­ter for Study of Glo­bal Chris­tia­ni­ty sier til World Watch Monitor at de ville «telle med alle som døde en tidlig død på grunn av trosrelaterte handlinger».

Dette inkluderer også kristne som har blitt drept i krig. Og ettersom CSGC anser at de fleste kristne ikke vil delta i krig – og dermed underforstått tvinges til en handling som er i strid med deres tro, regnes også disse som martyrer.

Zurlo innrømmer også at av de 90.000 som er registrert – døde to tredjedeler i stammekonflikter og nesten halvparten ble ofre for borgerkrigen i Den demokratiske republikken Kongo. KPK

 

kommentarer