Hva hadde Jesus kjøpt? Hovedsak
JESUS OG PENGER: Slik kan du disponere pengene dine på en bedre måte.

 

Tekst: Tommy Brown
Foto: Shutterstock 

Du har et naturlig forhold til måten du behandler penger på. Det er den måten du intuitivt tenker, føler og handler på når det kommer til økonomi. Dette finansielle «instinktet» avslører noe om deg. Hvis du er obs på det så kan du ikke bare lære hvordan du kan bli bedre til håndtere pengene dine, men også lære mer om hvem du er og hvordan Gud har skapt deg.

I mange år trodde jeg at det bare var én riktig måte å håndtere penger på i Guds øyne, men jeg har oppdaget at det er feil.

Etter å ha vært pastor og jobbet sammen med mange mennesker som har ønsket å få bedre økonomi, har jeg oppdaget at det finnes syv måter å håndtere penger på, altså at mennesker kan deles opp i syv «penge-typer». Alle disse har jeg hentet fra Bibelen, og alle kommer de til syne gjennom syv prominente personer i Skriften.

Måten vi vokser på i vår økonomi henger sammen med hvor godt vi forstår vår gudegitte og unike måte å håndtere pengene våre på. Vi kan også bli bedre på å håndtere pengekonflikter med andre mennesker ved å forstå hvilken «penge-type» de er og hvordan den kræsjer med vår.

Gud har ikke gitt oss alle en felles mal for hvordan vi skal disponere pengene våre.

Penger er et tema som kan få mange av oss til å føle skam, samtidig som det får andre blant oss til å føle seg overlegne. Men hva hvis det å være økonomisk stabil ikke bare innebar å ha nok penger, men også en lærdom i hvordan du kan få et bedre forhold til penger. Ikke basert på hvorvidt du har mye eller lite penger, men heller basert på hvor mye du har vokst og blitt den Gud har skapt deg til å være. Gud har ikke gitt oss alle en felles mal for hvordan vi skal disponere pengene våre. Det er fordi det egentlig ikke handler om penger i det hele tatt. Det handler om deg, og hvordan du og Gud sammen kan bygge Hans rike med det Han har gitt deg.

LES OGSÅ: Kjærligheten til penger.

Penger er et verktøy 

Hvordan bruker du pengene dine? Hvordan behandler du de? Lar du være å spare penger for fremtiden? Forsøker du å bruke så lite penger som mulig? Elsker du å bruke penger på å få andre til å føle seg spesielle, eller bruker du penger til å få nytelse eller for å rette opp feil?

Du vil kanskje oppdage at dine pengevaner ligner svært mye på en av de syv jeg har listet nedenfor. Hver og en av de er hentet fra Bibelen og kommer til syne gjennom en av disse personene:

Abraham brukte pengene sine på gjestfrihet, og det å få andre til å føle seg elsket og verdsatt.

Isak disponerte pengene sine på en disiplinert måte. Han forsøkte å bruke så lite penger som mulig, og det han brukte gikk til å gjenopprette det som var knust eller ødelagt.

Jakob brukte pengene sine i jakt på skjønnhet. Han elsket å bruke penger på å skape hyggelige opplevelser.

Josef brukte penger til å skape forbindelser, til å bli kjent med mennesker og til bygging og utvikling.

Moses disponerte penger på et forsiktig vis og mente at det var viktig å ha et budsjett og en økonomisk plan.

Aron brukte sine penger på en ydmyk måte. Han ga mennesker det han kunne og ofret seg selv økonomisk til fordel for andre.

Til slutt; David brukte penger på lederskap. Han var opptatt av å bygge nye ting og legge til rette for at andre mennesker skulle lykkes.

Bruk verktøyet riktig

Når du ser disse eksemplene; hvem mener du brukte pengene best? Hvem elsket Gud mest? Dette er egentlige meningsløse spørsmål å stille. Abrahams måte å bruke penger på var ikke bedre enn Moses, og så videre. Hver og en av disse eksemplene viser oss en side av Gud, og en side av oss selv. Den måten vi håndterer penger på en overraskende unik og gudegitt.

I ditt forhold til penger ligger også mye av Guds plan for deg og hvem Han har skapt deg til å være.

Våre ressurser og økonomiske midler er designet til å jobbe sammen med Gud for å gi verden håp.  Gud stoler på oss når Han gir oss penger å disponere. Penger vi skal bruke på å gjøre godt – men på mange ulike måter. Når du vokser i din forståelse av dine gaver, vil du i større grad forstå hva Gud ønsker å oppnå i og gjennom deg. I ditt forhold til penger ligger også mye av Guds plan for deg og hvem Han har skapt deg til å være. Finn ut hvilken av de syv «penge-typene» du er, og du vil samtidig oppdage mye om hva Gud har kalt deg til å gjøre.

kommentarer