Sigmund Kristoffersen Leder
Vi kan ikke bare sitte i våre menigheter og være fornøyde og gjøre det vi alltid har gjort.

 

Pinsebevegelsens fokus i 2017, «Jesus synlig for dem som ennå ikke tror», er mer aktuelt enn noen gang. I november 2016 gjorde Sentio en undersøkelse for Universitas. Et utvalg på 1.008 studenter i Norge ble stilt spørsmålet: «Tror du på Gud?» 22 prosent svarte ja, 61 prosent  svarte nei og 17 prosent svarte vet ikke.

Undersøkelsen viser at seks av ti studenter ikke tror på Gud. Vi har tydeligvis utfordringer og ikke minst ansvar som kristne. Mer enn noen gang må vi satse på den oppvoksende generasjonen. Vi kan ikke bare sitte i våre menigheter og være fornøyde og gjøre det vi alltid har gjort, samtidig som den neste generasjon verken tror på Gud eller kjenner til evangeliet.

Det handler ikke om å være relevant eller ei, men å forst.

Norge har blitt sekularisert fortere enn vi liker, men vi kan ikke skylde på alle andre. Vi kristne må ta vår del av ansvaret. La dette nye året bli et år hvor vi ber og arbeider for å gjøre Jesus synlig på ulike arenaer. Gudstjenesten kan ikke være den eneste misjonsstrategien hvor mennesker får mulighet til å bli frelst. Vi må innse at Norge er et misjonsland. Vi har et kommunikasjonsproblem. Derfor må evangeliet formidles på nye måter til dagens sekulære mennesker.

Dagens ungdomsgenerasjon har et helt annet språk, og lever i en helt annen kultur enn det jeg og min generasjon er vokst opp i. Det er en utfordring for oss å forstå og lære oss dette språket og den kulturen. Det handler ikke om å være relevant eller ei, men å forstå de menneskene vi skal dele evangeliet med.

Hvis vi forstår kulturen, får vi lettere kontakt. Dette er noe misjonærene i alle år har måttet forholde seg til. Ordet kultur er ofte brukt om den måten mennesker lever på. Kultur vil alltid være i endring. Vårt budskap, som ikke er i endring, er for viktig til å ikke nå ut med.

Gudstjenesten kan ikke være menighetens eneste misjonsstrateg.

Det er ingen tvil om at det har utviklet seg en egen kultur i kristne kretser. Nordmenn er åpne for evangeliet, men vi har kommunikasjonsutfordringer som vi må ta på ramme alvor. Heldigvis begynner ikke et nytt år med blanke ark. «Årets slutt er verken en slutt eller en begynnelse, men en fortsettelse, med all den visdom som erfaring kan fylle oss med» (Hal Borland).

Fokus på de som ennå ikke tror, gir håp. La oss sammen gripe de muligheter som ligger i framtida!

 

kommentarer


Anbefalte innlegg