Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Gud har gitt oss evnen til å velge selv.

 

Et årsskifte byr på muligheter til å sette nye mål for livet. Vi tror det er sunt å gjøre opp status i eget liv med jevne mellomrom. La oss se det som et privilegium at vi er skapt slik at vi har iboende muligheter til å gjøre valg som kan få oss ut blant annet av usunne vaner og dårlig tidsbruk. Gud har gitt oss evnen til å ta egne valg. Vi sitter med nøkkelen i våre egne hender til å konstruere det livet vi ønsker å leve.

Vi tror også at hvor stor plass vi gir troen i våre liv og vår hverdag er essensielt i forhold til hvordan vi har det også på andre områder i livet. Derfor ønsker vi å inspirere våre lesere innfor det nye året til å gi troen større spillerom. Utgangspunktet er at vi er nye skapninger i Kristus, og at vår identitet ikke bygger på fortid og tidligere suksesser eller nederlag. Vi er den disippelen Johannes så vakkert presenterte seg som: «Den disippelen som Jesus elsker».

«Hvor mye ære gir du Jesu navn gjennom måten du lever ditt liv på?»

Vi vil utfordre deg til å legge ting til rette for å utvikle et personlig liv med Gud som kan fungere i din hverdag. Det handler ikke om hva du føler for, men hva du bestemmer deg for. Det handler ikke om hvor mange oppgaver du har i din lokale kirke, eller hvor mange kristne komiteer du sitter i. Det kommer ikke an på hvor mange år du har sittet i eldsterådet eller ledet lovsangen. Vi spør om hvor stor plass Jesus og relasjonen mellom deg og Han har i ditt liv. Hvor godt kjenner du Ham? Hvor mye snakker du med Ham? Hvor mye ære gir du Ham i måten du lever ditt liv på? Hvor mye preges du av Ham slik at det merkes blant dine venner, kollegaer og naboer? Hvor godt kjenner du Hans stemme? Kan Han snakke med deg og vise deg hvor du skal gå, hvem du skal dele ditt vitnesbyrd med og hvem du kan legge hånda på og be for midt i lunsjpausen?

Et av nyttårsforsettene i år kan kanskje være at vi starter hver dag med å innstille vår ånd og vårt hjerte på å gå i ferdiglagte gjerninger ut fra det faktum at vi er på jorda for å leve for noe større enn vår egen agenda. Mennesker rundt oss kan bli forvandlet når vi forstår hvem vi er i Kristus og hva Han har kalt oss til.

«Mennesker rundt oss kan bli forvandlet når vi forstår hvem vi er i Kristus.»

Så tror vi at når disse viktige beslutningene kommer på plass, at vi også vil ta andre sunne valg som gjør at vi kan leve bærekraftige liv. Vi sørger for å ta vare på kroppen og helsen slik at vi kan bære kallet vi lever ut. Vi legger til rette for sunne spisevaner, nok søvn,  begrenset tid på sosiale medier og bygger gode, ærlige vennskap som får det beste ut av oss. Vi lever relasjonelt slik at vi finner gode og naturlige måter å dele evangeliet på i hverdagen.

Våre nyttårsvalg skal ikke bygge på ruinene av skamfullhet over målsettinger som ikke ble nådd i 2016. 2017 er de nye mulighetenes år. Vi ler mot de kommende tider fordi Gud har lagt i vår hånd redskaper til å ta gode valg, og vi gjør positive forandringer fordi vi har fått en fantastisk evne til å designe våre liv etter Guds beste anvisninger.

Derfor kan vi si: Godt nytt år! 

kommentarer


Anbefalte innlegg