Alma Erlandsen er død Hovedsak
Sammen med ektemannen Tom var Alma en markant personlighet i Pinsebevegelsen.

 

Alma Erlandsen, født 6.3.1931, er død. Alma sovnet stille inn i natt i glad tro på sin Herre og Frelser, melder sønnen Robert Erlandsen på sin facebookside.

Alma var gift med Tom Erlandsen, en av Pinsebevegelsens mest markante skikkelser. Han gikk bort i 2010. De to har betjent en rekke pinsemenigheter som forstanderpar, og Alma har hatt en lang, sterk tjeneste i Pinsebevegelsen sammen med sin mann.

Mamma var raus og veldig takknemlig.

Stort savn

– Hun brakte glede og livstro til oss som var hennes nærmeste. Hennes positivitet og takknemlighet preget henne helt til «siste reise». Jeg er takknemlig for den trosarven mamma har gitt meg og vil ønske å forvalte den med samme glede som henne, uttaler sønnen Robert Erlandsen.

– Hennes kjærlighet omfavnet også alle oss i familien og langt ut over den. Mamma var raus og veldig takknemlig. Savnet blir stort, men vi gleder oss over at hun har fullført løpet og bevart troen, skriver datteren Vigdis Håland.

Det er få jeg kunne ha så mye moro med som mamma. 

Sprudlende og spontan

Frank Erlandsen redigert 3

MISTET MOR: Frank Erlandsen, hovedpastor i Betel, Trondheim.

Sønnen Frank Erlandsen er hovedpastor i pinsemenigheten Betel Trondheim.

– Et varmt, klart og godt lys på jorden sluknet i natt. Mamma sovnet stille og fredelig inn her for så å våkne lys levende opp der – der hvor Jesus og pappa er.

Facebook minnes han de mange gode minnene etter henne som fortsatt vil lyse klart i hans bevissthet og spre godhet og varme i bringa lenge etter hennes hjemgang.

– Hennes sprudlende humør, kvikke og treffende replikk, spontane latter og glimt i øyet satte sitt fargerike preg på våre familietreff gjennom alle år. Det er få jeg kunne ha så mye moro med som mamma. Tilbake er jeg sammen med mine gode søsken full av takknemlighet og glede for en selvoppofrende god og kjærlig mamma, som levde sitt liv for oss og mange andre, skriver Frank Erlandsen og avslutter med:

– Både trist og glad lyser jeg fred over mammas lyse og gode minne.

 

kommentarer