Nyttårsforsetter i Jesu navn Hovedsak
Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket.

 

Skrevet av Deborah Selbekk Lunde.

Nå har vi gått inn i et nytt år, og mange av oss har nyttårsforsettene klare. Idet klokken på iPhonen viste 00:00 natt til 1. januar fikk mange av oss en fersk dose motivasjon til å sette inn et nytt støt for å bli den beste utgaven av oss selv. Vi skal opp av sofaen, ned i vekt, ut på joggetur og inn i den nye buksa.

For mange av oss kristne er det også slik. Tanken på at et nytt år er her fyller oss med glede og takknemlighet. Gud har velsignet oss med 365 nye dager – dager som vi kan bruke på å bli mer lik Jesus.

Et nytt år er på mange måter en ny sjanse. Man får en følelse av at det gamle er forbi og det nye ligger klart og venter på oss. Vi starter det nye året med blanke ark, nesten litt sånn som da vi ble frelst. De neste tolv månedene en gave som helt ufortjent har blitt gitt oss av Gud. For en nåde!

Ingen av oss har gjort oss fortjent til en ny sjanse til å gjøre vårt beste på jobb, eller en ny sjanse til å vise oss fra vår beste side til vår ektefelle, men likevel har denne sjansen blitt gitt oss.

Hva sier Bibelen?

Hvis man leter i Guds ord finner man at det står en hel del om dette med å ta fatt på en ny begynnelse. Her er noen vers det kan være nyttig å ta med seg inn i det nye året:

Ikke tenk på fortiden
  • Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før.  Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Jesaja 43:18-19.
Det gamle ligger bak deg 
  • Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! 2. Korinterbrev 5:17.
  • Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem. Jesaja 65:17. 
Bli ny i sjel og sinn 
  • Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn! Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Efeserne 4:22-24.
Guds barmhjertighet er ny hver morgen
  • Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Jeg sier: Herren er min del, jeg setter mitt håp til ham. Klagesangene 3:22.
  • «Se, jeg gjør alle ting nye.» Johannes Åpenbaring 21:5. 

Når vi leser disse bibelversene ser vi at Gud elsker nye begynnelser. Han vil at vi skal legge 2016 bak oss og strekke oss fram mot 2017 med nytt håp og mot.

Med disse bibelversene i bakhodet kan vi gå inn i det nye året med vissheten om at Gud er med oss og at Han heier på oss. Nederlagene du opplevde i 2016 er ikke endelige, men midlertidige. Ta vare på det som var godt i 2016, og gi slipp på det som var ondt, vondt eller vanskelig.

Nederlagene du opplevde i 2016 er ikke endelige, men midlertidige.

Selv om vi har feilet tusen ganger før, så er Guds nåde ny i 2017. Du kan gå inn i det nye året med vissheten om at Gud heier på deg og at Han har en plan for deg. Men det nytter ikke å sitte og vente på at en endring skal skje.

Endring gjennom forandring 

Mange starter et nytt år med å tenke at alt skal bli annerledes, men faktum er at ingenting magisk skjedde i de minuttene fyrverkeriet lyste opp himmelen. Du må faktisk gjøre noe. Du må ta i et tak og gjøre en innsats for at ting skal endre seg. Hvis du vil ha et resultat som du aldri har fått før så må du gjøre noe som du aldri har gjort før. Be Gud om styrke og visdom til å sette deg riktige mål – og fullføre dem!

Hvis du vil ha et resultat som du aldri har fått før, så er du nødt til å gjøre noe som du aldri har gjort før.

Kanskje 2017 er året hvor du endelig skal starte en bibelleseplan – og fullføre den! Kanskje 2017 er året hvor du endelig ydmyker deg og tar opp kontakten med den slektningen du kuttet båndene til for mange år siden. Kanskje du endelig skal begynne å gi fast tiende til menigheten – eller være raskere med å tilgi.

Det er alltid rom for forbedring. Den eneste personen du bør prøve å være bedre enn i 2017, er den du selv var i 2016.

Den eneste personen du bør prøve å være bedre enn i 2017, er den du selv var i 2016.

Et tips er å innlede det nye året med en bønn til Gud om at Han skal hjelpe deg å bli den du var skapt til å være.

Husk at det beste fremdeles ligger foran deg.

Godt nyttår!

kommentarer