KS 3 2014: Aksjon LØFT1000 Hovedsak
– Medietilsynet har i sitt vedtak tolket begrepet allmenn for snevert, mener Anne Gustavsen, ansvarlig redaktør i Korsets Seier. 

 

Korsets Seier ser ikke ut til å ha fått gjennomslag på sin anke over at den mister produksjonstilskuddet fra neste år.

Tilskuddsutvalget for produksjonstilskuddet har overfor Medietilsynet anbefalt at det gis avslag på søknaden om produksjonstilskudd for 2016. Medietilsynet vil behandle anbefalingen, som, om den blir tatt til etterretning, blir sendt videre til medieklagenemda.

Til grunn for sin anbefaling legger utvalget at Korsets Seier er i begrenset grad nyhets- og aktualitetsstoff-formidler, men snarere tilsvarer innholdet det som kan forventes av et ukemagasin eller et helgebilag til en dagsavis. Det etterlyses et bredere tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder.

BAKGRUNN: Korsets Seier kan miste pressestøtten. 

KS beklager avslaget

Utvalget gir imidlertid Korsets Seier ros for godt journalistisk håndverk, og mener avisen først og fremst driver med verdiformidling, som de ikke anser som det samme som å formidle nyheter og aktualiteter. 

– Vi beklager avslaget på vår anke og er nå sammen med vårt styre, i gang med å finne gode og bærekraftige løsninger for videre drift, sier ansvarlig redaktør og daglig leder i Korsets Seier, Anne Gustavsen i en kommentar til avslaget.

Vi stiller viktige samfunnsledere til ansvar.

Stort spekter av samfunnsaktuelt stoff

I lys av en fri presse med fokus på bredde og variasjon, mener Gustavsen at Korsets Seier utgjør en viktig del av å gjøre norsk presse så bred og allmenn som mulig.

– Derfor mener vi Medietilsynet i sitt vedtak har tolket begrepet allmenn for snevert. I våre spalter setter vi ukentlig lys på viktige nyheter og trender i samfunnet, som flyktningkrisen, kjønnskvotering, ytringsfrihet, rusproblematikk, bioteknologi og menneskerettigheter. Vi stiller viktige samfunnsledere til ansvar gjennom faste spalter som «Rett på sak», og mener vårt stoff er allmennopplysende og dekker et stort spekter av samfunnsaktuelt stoff. 

Redaktøren i Korsets Seier er samtidig glad for at utvalget har merket seg Korsets Seiers høye journalistiske håndtverk og at vi er en viktig verdiformidler. 

– Det er to områder som beskriver vårt fokus og vår visjon, kommenterer hun.

kommentarer