Brukte advent på å snakke om vold og overgrep Kristenliv
 Oslo Misjonskirke Betlehem tok en pause i adventskosen for å ha en temakveld om vold og overgrep mot barn.

 

Tekst og foto av Ingunn Marie Ruud.

De fleste forbinder nok førjulssamlinger i menigheten med levende lys, adventshygge og temaer som handler om «å vente på det lille barn, som i en krybbe lå». Men ikke alle barn i Norge gleder seg til jul, og det ønsket Oslo Misjonskirke Betlehem (OmB) å sette søkelyset på.

– Jeg har fått en opplevelse av at en del barn ikke burde feiret jul hjemme og noen barn kommer ikke til å ha det bra i julen. Den realiteten er det viktig for en kirke å ta opp midt i alt, å ta opp det mørke i verden for å kunne bringe lys inn, sier pastor i OmB Erik Andreassen.

Som en del av sitt adventsprogram kalt «Jul i Betlehem» inviterte OmB fjerde søndag i advent til en temakveld om omsorgssvikt og overgrep. På scenen ble det blant annet snakket om hvordan en kan oppdage overgrep, hva en bør gjøre ved mistanke, hvordan barnevernet arbeider og hvem overgriperen er.

– Det lett å bli blind for situasjoner som bør vekke bekymring i sin egen omgangskrets, nabolag og skolemiljø. Vi håper vi kan øke den bevisstheten gjennom dette arrangementet, sier Andreassen.

LES MER: Misjonsforbundet endrer navn.

Positiv respons

Andreassen forteller at medlemmene i menigheten har reagert positivt på at en velger å ta opp et slikt tema.

– Folk synes det er bra at vi snakker om det og er stolt over at vi våger å ta det opp, sier han.

Lisbeth Senumstad og Øyvind Bjerkseth går i Betlehem til vanlig og var til stede på søndagens samling.

– Selv om det er sårt og litt vanskelig å avbryte adventsidyllen, er det en realitet som det er viktig at en tar inn over seg i blant, sier Senumstad om at menigheten har valgt et slikt tema i førjulstiden.

Bjerkseth er enig.

– Det er kjempebra å sette fokus på noe annet enn den idyllen og få frem viktigheten av dette i en tid da det kan være ekstra ille for mange barn. Det kan være lett å glemme det, sier han.

Adventstema: Vold og overgrep

-VIKTIG TEMA: Kirkegjengerne Øyvind Bjerkseth og Lisbeth Senumstad synes det er bra og viktig at menigheten tør å ta opp omsorgssvikt og overgrep mot barn i adventstiden. Foto Ingunn Marie Ruud, KPK

– Bør være naturlig

Hovedgjestene på temakvelden var Siri Søftestad og Øivind Aschjem, som er initiativtagere til Redde Små, et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner som ønsker å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.

Søftestad og Aschjem, som er blant landets ledende fagpersoner på området, syntes det var et modig valg av OmB å ha omsorgssvikt og overgrep som tema i adventstiden.

– I en menighet har man omsorg for alle, både barn og voksne. Å fremheve motet er riktig, samtidig bør det være noe naturlig som kjennetegner en menighet gjennom hele året. Vi kunne gjerne hatt flere henvendelser fra menigheter, sier Aschjem og viser til at Redde Små tilbyr både utstilling, teaterstykker og konserter som tar opp temaet.

Aschjem foreslo blant annet å ta opp foreldres negative opplevelser fra egen barndom som en del av dåpssamtalen.

– Det går for eksempel an å spørre hva en har med seg fra egen barndom som en ønsker å gi videre til sitt barn, og om de har noen opplevelser de ikke ønsker at sitt barn skal erfare.

Julen er en av de tidene da dette kan være ekstra vanskelig.

– Viktig barne- og ungdomsarbeid

Oslo misjonskirke Betlehem ligger i Østensjø bydel og to ansatte fra Barnevernet i bydelen, Marte H. Byfuglien og Filip Høyland Dominguez, var også blant gjestene denne søndagskvelden.

De syntes det var flott at Betlehem tok opp dette temaet og syntes flere menigheter burde gjøre det samme.

– Mange familier vi jobber med går jo i en eller annen kirke. Det finnes jo alle slags folk i en kirke, og folk som har det vanskelig søker seg kanskje til religion, sier Byfuglien som er teamleder i Østensjø Barneverntjeneste.

– Min erfaring er at det er veldig mye bra barne- og ungdomsarbeid i ulike menigheter. Der kan barn føle tilhørighet som er utrolig viktig, særlig for dem som faller litt utenfor andre steder, sier hun.

ANDREASSEN: – Gud elsker Oslo mest i Norge.

– Terror i barns liv

Stortingspolitiker Kjell Ingolf Ropstad (KrF) leder komitéen for «opptrappingsplanen mot vold og overgrep» i Justiskomiteen på Stortinget. Han er også medlem i Oslo misjonskirke Betlehem og var med på scenen under temakvelden.

– Julen er en av de tidene da dette kan være ekstra vanskelig for dem som blir berørt. Da er det viktig å sette søkelys på ikke bare de vanskelige tingene, men også det positive som at det går an å få hjelp, sier han.

Ropstad er opprørt over at det er så vanskelig å få offentlige midler til bekjempelse av vold og overgrep i nære relasjoner.

– Trenger du penger til terrorbekjempelse som kommer milliardene rennende, men ikke for den terroren som blir begått i barns liv hver eneste dag, i hjemmet som skulle være det trygge. Her kan vi som medmennesker gjøre mye og spre informasjon ut, sier han. KPK

 

kommentarer