Forvalter menigheten pengene best? Nærbildet
– For meg er det en stor verdi å forvalte penger optimalt.

 

SPØRSMÅL:

Hei!

Jeg har et spørsmål jeg grubler over, men som jeg synes det er vanskelig å spørre noen om. Jeg har en jobb der jeg tjener mye penger og forvalter mye penger.

For meg er det en stor verdi å forvalte penger optimalt.

Jeg har alltid gitt fast i menigheten jeg tilhører, men jeg tenker oftere og oftere at jeg selv kunne ha forvaltet pengene bedre. Jeg ville investert mer målbevisst i misjonsprosjekter, gjort klarere prioriteringer etc.

Jeg vet selvfølgelig at de gavene vi gir også er lønninger for de ansatte, men om jeg hadde gitt en del av det jeg gir til menigheten, står jeg da fri til å bruke resten av tienden som jeg gir, på prosjekter jeg definerer selv?

Mann, 40

Det er strålende at du i det hele tatt gir rom for tanker vedrørende din giverpraksis.

SVAR:

berg-terje-nett

SVARER: Terje Berg, Bibellærer og pinseforkynner. Nylig pensjonerte han seg fra stillingen som pastor i Salen, Halden. Han reiser fortsatt mye som forkynner.

Kjære bror! Jesu fred og glede!

Mennesker med god utdannelse og høy inntekt kan lett å bli dratt inn i et mønster som Jesus advarer mot i lignelsen om såmannen, der han sier at «tidens bekymring og rikdommens bedrag» kveler ordet. Det er som å så blant torner (Matt 13).

Forbilledlig

Jeg synes derfor det er strålende at du i det hele tatt gir rom for tanker vedrørende din giverpraksis og best mulige forvaltning av denne. Du forteller at du «tjener mye penger og forvalter mye penger». Du bekrefter at du «alltid har gitt fast i menigheten» du tilhører.

På generelt grunnlag vil jeg si at det er forbilledlig korrekt, og jeg synes at det først og fremst er den lokale menigheten som bør bli tilgodesett med tienden. Som medlemmer skal vi ikke bare nyte velsignelsen av det åndelige fellesskapet, men være villig til å yte vår del, og da vet vi at økonomi og givertjeneste er et viktig domene. De fleste som blir medlemmer i en pinsemenighet får utlevert et medlemskort der vi blir minnet om tiendens velsignelse i henhold til Mal 3,10. Det er flott og det er også nødvendig at vi som medlemmer i menigheten viser ansvar og får orden på vår givertjeneste.

Det er naturlig at det settes spørsmålstegn

Vårt ansvar

Ut fra det du nevner, melder et annet spørsmål seg: Hvordan forvalter menigheten totalen av de innsamlede midler? Mange menigheter sliter for å klare budsjettet. Derfor er det viktig at menighetens lederskap – som ofte innehar personer med solid åndelig og økonomisk kompetanse – har det avgjørende ordet om forvaltningen av midlene.

I større saker legges dette fram til avgjørelse i menighetsmøtet, der avstemmingen som regel er en bekreftelse av tillit til lederskapets disponering av midlene.

Imidlertid stiller du et spørsmål som er personlig og subjektivt ut fra din evne til å gi. Det synes som om du har god innsikt i temaet økonomi, og det er naturlig at det settes spørsmålstegn ved investeringene en menighet gjør, ikke minst med tanke på den praksis som fins vedrørende misjon.

Når du ofte tenker på at du «selv kunne ha forvaltet pengene bedre» enn menigheten faktisk gjør, vil jeg anbefale at du ber aktuelle personer i menigheten om en samtale, der du deler dine tanker. Det kan være et misjonsråd eller personer i selve lederskapet. Dersom jeg hadde opplevd tilsvarende som forstander, ville jeg blitt takknemlig og tenkt: Så flott at vi har medlemmer i sin beste alder, som er så engasjert at de bryr seg, og de gjør noe med det!

Det ser ut til at du er en trofast giver i menigheten, og det er bra. Jeg mener at mest mulig av det vi gir bør sørge for at den lokale menigheten driftes på en sunn og forsvarlig måte og at det vi har gitt flyter videre gjennom menighetens kanaler til evangelisering, misjon, misjonsprosjekter og så videre.

Det er en sak mellom Gud og deg.

Individets frihet

Men når det er sagt, er selvfølgelig individets frihet stor vedrørende temaet å gi. Under ordnede forhold satte Paulus igang en innsamlingsaksjon «til de hellige», som flere menigheter sluttet opp om (1 Kor 16 og 2 Kor 8–9).

Når Jesus snakker om at «din gave kan være i det skjulte», er det fordi det er en sak mellom Gud og deg (Matt 6,4). Vi må kunne si at du på dette grunnlag har frihet til å gi til gode, kristelige prosjekter: «Enhver må gi slik han setter seg for i sitt hjerte. Ikke med ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver»

(2 Kor 9), det greske ordet betyr «en som gir med lyd og full av moro og latter».

Gud velsigne deg!

 

kommentarer