Vestlandskonsept blir nasjonalt Hovedsak
Laget har inngått et formelt samarbeid med GodhetNorge og Ny Generasjon for å ta konseptet til Godhetsuka ut på Norges skoler og studiesteder.

 

Skrevet av Ingunn Marie Ruud. 
Foto av Hanne K. Fyljesvoll. 

Satsingen på en egen godhetsuke for skoler og studiesteder inngår som en del av den nye strategiplanen til Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget), som ble vedtatt på generalforsamlingen forrige helg.

– Den 15. desember lanserer vi «Godhet på skoler og studiesteder» som en nasjonal Godhetsuke for skoler og studiesteder i Norge. Vi håper den vil sette sin farge på skolevirkeligheten, sier generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde.

Planen er at Godhetsuka skal gjennomføres 24.-28. april i 2017.

Hanne Therese Loftesnes, som er leder for GodhetNorge, er svært fornøyd med samarbeidet.

– Dette har vi kjempetro på. Det er helt fantastisk at skoleelever og studenter kan få en slik konkret erfaring med godhet, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet. 

godhet-oslo-nett

UT TIL SKOLENE: Generalsekretær Karl-Johan Kjøde og styreleder Therese Thelle i Laget gleder seg til å lansere «Godhetsuke» på skoler og studiesteder. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Synergi med menighetene

Godhetsuka startet i 2006 med utspring i IMI-kirken i Stavanger og har i dag rundt 90 deltagende menigheter på 30 forskjellige steder rundt om i landet. Konseptet går ut på at deltakerne setter av en uke for å hjelpe mennesker helt uten agenda, utelukkende for å vise godhet. Visjonen er å skape en godhetskultur som varer hele året.

– Nå tar vi godhetsuka til skolen. Det synes jeg er ganske kult. Det gir oss også en mulighet til å komme tettere på menighetene, sier Kjøde.

Loftesnes tror satsingen vil føre til en spennende synergieffekt.

– Menighetene som alt er engasjert kan hjelpe sine unge med å ta godhet ut i skolen. Samtidig kan de som gjennomfører godhetsuke på sine skoler ta med seg erfaringene til sine menigheter og kanskje starte opp godhetsuke der, sier hun.

LES MER: Bibelskole i beste sendetid på NRK. 

Godhet uten skjulte hensikter

Laget er opptatt av at godheten som elever og studenter skal vise ikke skal ha skjulte motiver.

– Vi tenker at denne typen godhet er et godt fokus inn på skolene og studiestedene våre og at ungdommene og studentene trenger dette perspektivet, sier nyvalgt landsstyreleder i Laget, Therese Thelle.

Generalsekretæren er enig og presiserer:

– Det er viktig at vi ikke viser godhet for å gi folk en flyer. Vi skal ikke ha et vikarierende motiv, men vi viser godhet fordi Gud har vist oss godhet. Punktum, sier han.

Når de hører om å vise godhet tenker lagsungdom ofte på å gi ut «bibelboller».

– Trenger kulturendring

Kjøde forteller at Laget legger opp til bibelundervisning for lagene i forkant av Godhetsuka.

– Slik kan de få høre hva som er tankene bak, hvor vi henter dette fra i Bibelen, at vi skal vise godhet uten å ha noen vikarierende motiv. Det er jo helt underlig, men det er det vi virkelig ønsker, sier han.

Kjøde tror mange lokallag trenger en liten kulturendring på dette området.

– Når de hører om å vise godhet tenker lagsungdom ofte på å gi ut «bibelboller» (boller med bibelvers bakt inn, journ. anm) eller bibelutdeling og sånt, sier han.

– Det å ha en aksjonsuke på godhet handler om å sette fokus på det slik at det blir en integrert del av livet. Det er det lagsarbeid handler om, at ingen er deltidskristen men tar det med som en identitet i alle ting.

Landsstyreleder Thelle presiserer at mange lag gjør godhetshandlinger allerede.

– Det finnes mange lag som for eksempel står og deler ut kaffe eller andre småting på skolen sin, forteller hun.

LEDER: En varmere karismatikk.

Flerkulturelt, godhet og skepsis

I tillegg til et ønske om og konkrete planer om tettere samarbeid med menigheter består de viktigste satsingsområdene i Lagets nye strategi av det nye flerkulturelle arbeidet i Laget Interact og aksjonsuker som Godhetsuka og Skepsisuka.

Skepsisuka er ei aksjonsuke med særlig fokus på apologetikk der medelever eller medstudenter inviteres til å komme med sin skepsis og sine spørsmål til kristen tro. Skepsisuka er et konsept som ifølge Kjøde har vokst opp fra grasrota i organisasjonen.

– Vi holder på å ta over koordineringsansvaret for Skepsisuka. Det er etterspurt at vi fra sentralt hold kan gi det mer retning og hjelpe mer med tilrettelegging, sier han. KPK

 

kommentarer