Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder

Det finnes et enormt potensiale i å koble ressursene.

 

Pym har akkurat gjennomført nok en vellykket nasjonal misjonskonferanse. Side om side med ny visjon og strategi fasiliterer de en revitalisert, nasjonal misjonssamling som skinner.

Nå ligger forholdene rette til for å tenke strategisk og å bygge solid i framtiden. Bedre kobling mellom lokalmenigheters misjonsprosjekter, å gå i felles retning, samt ønske om kvalitetsheving og enhetlig fokus på hva målet med pinsemisjonen skal være, legger grunnlaget for et mer slagkraftig misjonsarbeid i årene som kommer.

Pym må inn og bli synlig i bibelskoler og på ungdomsfestivaler

Det finnes mange gode og spennende lokale misjonsinitiativ rundt i Norge. Enkeltpersoner og menigheter som brenner for land og folkeslag har lagt ned svette, tårer, midler og innsats for å spre evangeliet til nye områder, ofte fulgt av sosialt hjelpearbeid.

Vi tror imidlertid det finnes et enormt uløst potensiale for enda bedre effektivitet og gjennomslagskraft hvis de mange enkeltstående initiativene, ofte i samme land, begynner å kommunisere og samkjøre. Derfor ønsker vi Pyms initiativ til erfarings- og læringsfellesskap velkommen, som er en del av deres målsettinger i tiden som kommer.

Ved å koble med hverandre kan man bedre utnytte hverandres ressurser og sammen bygge noe større og mer bærekraftig, enn om små og store lokalmenigheter gjør litt på hvert sitt sted. Mangel på samkjøring og dialog kan nok gjennom historien ha forhindret mye uforløst gjennomslagskraft.

Hvis vi står sammen og kobler krefter og initiativ, finnes det muligheter for å tenke mye større enn før. Vi trenger en kraftig vitamininnsprøytning av selvtillit når det gjelder tro på at også vi her på berget kan bygge noe stort der ute.

Vi trenger mer selvtillit og tro på at vi kan bygge noe stort sammen.

I stedet for at vi som norske menigheter kobler oss på store, utenlandsdrevne misjonsorganisasjoner som vi ikke har påvirkningsmulighet på, kan vi se for oss at Pym og landets pinsemenigheter i samarbeid med allerede eksisterende norske misjonsstiftelser, kan bygge store, profesjonelle og effektive virksomheter. Dette kan berøre større områder og flere mennesker, enn om menigheter står alene.

Midt i dette har vi en stor utfordring. Hvordan overfører vi misjonsengasjementet til neste generasjon? Her har Pym fortsatt en lang vei å gå. Symptomatisk nok var de grå hårene godt representert i årets Pym-konferanse, og den unge generasjon nesten fraværende på deltakerlista.

Pym må inn og bli synlig i bibelskoler og på ungdomsfestivaler. Det må utarbeides informasjonsmateriell på høyt kvalitetsnivå som kommuniserer med de som skal overta.

Sammen, sentralt og lokalt, med selvtillit og blikk mot neste generasjon, ligger nå alt til rette for at norsk pinsebevegelse kan løfte sitt misjonsengasjement til nye høyder. Målet er enkelt: Guds rike skal bre seg ut og flere skal nås med evangeliet om Jesus.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg