Hvorfor vente med sex? Nærbildet
Bibelen snakker om utroskap, men ikke om vår situasjon, mener student.

 

SPØRSMÅL:

Hei!

Jeg og kjæresten min har vært sammen i snart tre år.

Vi er begge kristne, og ser for oss å gifte oss.

Vi er opplært til å tenke at sex utenfor ekteskapet er synd.

Men nå, når problemstillingen er veldig aktuell, er det vanskelig å se hvor i Bibelen vår situasjon er beskrevet.

For oss ser det ut som at Bibelen snakker om utroskap, men ikke om vår situasjon der vi er i et fast kjærlighetsforhold der ønsker å gifte oss med hverandre.

Spørsmålet er altså, hvor i Bibelen står det at sex før ekteskapet er synd?

Bibelen snakker om utroskap, men ikke om vår situasjon.

SVAR:

John Arve Lunde, Familiekirken

FORFATTER: John Arve Lunde, seniorpastor i Familiekirken Sandnes og terapeut i Livshjelpen.

Gjennom hele Bibelen kommer det klart fram at sex før ekteskapet er synd og et brudd mot Guds gode vilje. Sex er like fullt en fantastisk og god gave som Gud har gitt mann og kvinne til å nyte i ekteskapet. Seksualiteten er skapt av Gud og ble gitt før syndefallet kom.

Mennesker har hatt vekslende måter å organisere samfunnslivet på.

Disse er under stadig utvikling. Ekteskapet, derimot, er en skaperordning (1 Mos 2,24). Det er et livsprinsipp som Gud befalte og forordnet fra begynnelsen. I likhet med andre grunnleggende ordninger i skaperverket, er dermed ekteskapet tidløst og den eneste legale måten Gud har tenkt at mennesker kan leve i samliv på.

Sex fra Guds side er fantastisk.

Kjennetegnet på at et samliv mellom mann og kvinne er gyldig, var i mange hundre år knyttet til familie-overhodet i hver storfamilie. Vedkommende fungerte som vigselsmann og dommer. Slik var det i 12-stammesamfunnet under vandringen i Sinai-ørkenen. Senere ble rettsordningene og ekteskapsproklamasjoner utført i byportene (Rut 4).

Det er altså den rettsgyldige proklamasjon som konstituerer ekteskapsinngåelse. I norsk ekteskapsrett skjer dette ved at vigselsmannen proklamerer: «Så erklærer jeg at dere er rette ekteskapsfolk.» Det er ikke avgjørende hvorvidt denne vigselsmannen er prest eller embedsmann, da det er den rettsgyldige proklamasjonen som gjør ekteskapet gyldig.

I den gresk-romerske verden var det vanlig med utenomekteskapelige forhold, og budet om seksuell avholdenhet før og utenom ekteskap var derfor ikke «tidsriktig». Igjen ser vi at ekteskapsbudet eksisterer uavhengig og i strid med samfunnet ellers, fordi det har en teologisk begrunnelse.

For å hindre hor (porneia) blir det i 1 Kor 7,2 framholdt at «hver mann skal ha sin kone og hver kvinne sin mann». Videre sies det i vers 9 at det er bedre å gifte seg enn «å brenne av begjær». Sex hører altså  hjemme i ekteskapet, og alternativet til å «brenne av begjær», er å gifte seg.

Du mister noe av din såkalte frihet, men vinner en livslang partner.

Så til din situasjon. Vår utfordring er at vi påvirkes av en helt annen tidsånd og forståelse av sex. Nøkkelen til denne forståelse preges av en individualistisk tilnærming. Sex løsrives fra rammen og er til for å nytes.

Om du, slik jeg forstår, velger å leve livet etter en kristen virkelighetsforståelse, vil du oppdage to nøkler: Relasjon og pakt. Sex i en slik ramme er at to mennesker, mann og kvinne, bindes til hverandre i en total relasjon.

Sex fra Guds side er fantastisk. Fordi det innen rammen av ekteskap er et bilde på pakt. To blir ett. En enhet innen trygge rammer som legger grunnlag for det som var Guds store oppdrag: Bli mange og oppfyll jorden. Du mister noe av din såkalte frihet, men vinner en livslang partner som gjør at sex kan blomstre innen rammen av pakt. Den frigjør skaperens velsignelse og favør.

Nå har du tenkt å gifte deg med kjæresten din. Det kan brukes som et argument for at du ikke trenger å vente med sex. Men sex er noe mer enn fysisk intimitet. Det berører oss både psykologisk og åndelig. Av den grunn har Gud forordnet en juridisk ramme sex skal foregå innenfor. Sex er dypest sett det mest intime du deler med noe menneske, og ekteskap beskytter dette.

Gud vil at du og den du gifter deg med skal blomstre.

Ifølge 1 KOR 7,2 er Paulus tydelig på at ekteskapet er den plass som hjelper oss å leve i seksuell renhet. Siden vi har vanskeligheter med  å kontrollere vårt kjød, er hans råd: Gift dere! På den måten kan lidenskap få rom, men innenfor en moralsk ramme. I tillegg er det flere andre skriftsteder du kan studere som tydelig viser deg at sex hører til innenfor rammen av ekteskap:

Apg 15,20; 1 Kor 5,1; 6,13–18; 10,8; 2 Kor 12,21; Gal 5,19; Ef 5,3; Kol 3,5; 1 Tess 4,3, Hebr 13,4.

Gud vil at du og den du gifter deg med skal blomstre og nyte hverandre også seksuelt. Salomos Høysang og flere andre utsagn i Bibelen taler tydelig om det (Ordsp 5,19).

kommentarer