Pinsemisjonen må forankres i lederskapet Hovedsak
 – Misjon må ikke bli en egen interessegruppe for seg selv, men forankres i ledelsen Misjonslederen må sitte i menighetens lederråd.

 

Tekst: Anne Gustavsen (i Kristiansand)
Foto: Anne Gustavsen og Kent Andersen

fullsizerender-kopi

– Misjon må ikke bli en egen interessegruppe for seg selv, men forankres i ledelsen Misjonslederen må sitte i menighetens lederråd, sier pastor Benjamin Jensen fra Pinsekirken Tabernaklet, Bergen.

Det sa pastor Benjamin Jensen fra Pinsekirken Tabernaklet, Bergen, da han innledet til samtale under PYMs misjonskonferanse i Filadelfiakirken, Kristiansand i helgen om visjonært og strategisk misjonsarbeid.

PYMs nasjonale konferanse har 200 påmeldte, og har åpne kveldsmøter. Hovedtalere er Øystein Gjerme, Carl-Gustav Severin og Soheila og Kjell Fors. I tillegg pågår en rekke seminarer og mindre samlinger.

Fredag valgte PYM et ny tilnærming for å drøfte hvordan misjonsarbeid kan drives godt i framtiden. I den nye strategiplanen for PYM er misjonskontoret utfordret til å skape arenaer for læring og utvikling for menigheter, organisasjoner og stiftelser i pinsebevegelsen når det gjelder misjon. Derfor inviterte de fredag formiddag til et læringsfellesskap der de stilte spørsmål om hvordan man kan drive et misjonsarbeid man er stolt av i framtiden, hvordan man velger hvilke misjonstiltak som skal støttes og hvordan man kvalitetssikrer misjonstiltakene.

Unge inn i misjon

Tre menigheter innledet til samtale; Pinsekirken Tabernaklet, Bergen, Filadelfia, Vestby og Sion, Moi, etterfulgt av samtale i grupper.

Jensen fortalte hvordan Tabernaklet inviterte menigheten til en Tankesmie for å tenke misjonsengasjement for neste generasjon. Der stilte de spørsmål om hvordan man kan engasjere flere unge i misjon, hvordan forankre misjonen i menigheten og hvor skal vi satse i framtiden. Hvordan misjonen skal ledes i framtiden, var også et viktig spørsmål i Tankesmien.

Gjør misjon viktig igjen

bjorno

INNLEDER: Bjørn Bjørnø er leder i De norske pinsemenigheters ytremisjon (PYM).

Jensen poengterte at misjon må forankres mye sterkere i lederskapet i menigheten, og ønsker i framtiden at menighetens misjonsleder skal sitte i menighetsrådet.

– Dessuten må misjonsarbeidet ute være like viktig som den virksomheten vi driver hjemme, sa Jensen.

– Vi har ikke bare innvandrere rundt oss, men også en rekke subkulturer i Norge som vi som menigheter ikke kommuniserer bra med i dag. Vi må få et videre perspektiv på hva misjon er, sa hovedpastoren i Pinsekirken Tabernaklet, Bergen.

 

kommentarer