Kristen, men går i moské Nærbildet
Min muslimske venninne tok imot Jesus i sommer.

 

SPØRSMÅL:

Jeg har en muslimsk venninne som tok imot Jesus i sommer.

Likevel fortsetter hun å kalle seg muslim, og hun går fortsatt i moské. Hun sier at hun tilber Gud, og setter Jesus høyere enn Muhammed, men hvor mye skal jeg utfordre henne på å kutte ut moskeen og heller starte i en menighet?

Jeg vet at dette vil koste henne veldig mye både sosialt og familiært.

Kvinne, 31

Hvor mye skal jeg utfordre henne på å kutte ut moskeen?

AANJE: Bør ledere med opprørske barn få sparken?

SVAR:

aanje-davidnett

FORFATTER: David Aanje, høyskolelektor ved Høyskolen for Ledelse og Teologi.

Takk for et viktig og aktuelt spørsmål!

Å svare på et spørsmål av dette kaliberet er noe jeg ikke tar lett på. I verste fall kan mitt råd forårsake byrder og sosiale sanksjoner for denne kvinnen. Det jeg nå skriver, er ut ifra en oppriktig omsorg for din venninne, samtidig som det er et forsøk på å gi en sannferdig redegjørelse ut ifra min teologiske forståelseshorisont.

DAVID AANJE: Gud i nye- og gamletestamentet virker uforenlige.

Begrepet muslim

John Travis (pseudonym) beskriver i artikkelen Messianic Muslim Followers of Isa en religiøs gruppering «messianske muslimer» som følger Kristus, men som blir værende i det muslimske fellesskapet: «[De] trenger ikke bry seg med religio-kulturell gymnastikk. De vet de er muslimer, og de vet at de har blitt forvandlet av Guds Ånd.» Ifølge Travis er det med andre ord mulig å være muslim og etterfølger av Jesus samtidig. Er ikke dette to motstridende identiteter? Hvis det å være muslim hovedsakelig er en kulturell identitet, er utfordringen minimal. Problemet er at flertallet av både muslimske lærde og kristne teologer vil kunne slutte seg til påstanden om at å definere seg som muslim først og fremst er en religiøs identitetsmarkør, og dernest kulturell.

Likevel var Jesu budskap meget radikalt.

Blasfemi

Hovedproblemet med konstruksjonen av en «hybrid-identitet» hvor man blander sammen elementer fra islam og kristendom er den dype teologiske kløften, og da spesielt i synet på Jesu guddom.

Massoud Fouroozandeh er tidligere muslim og nå kristen. I boka «Islam og kristendom – likheter og forskjeller» oppsummerer han: «Det helt sentrale kjernebudskapet i kristendommen – å hevde at Jesus er guddommelig, er for muslimene et tegn på vantro (jmfr sura 9, 29-30)». Med andre ord så vil disippelen Tomas’ treffende bekjennelse av Jesus («min Herre og min Gud») av mange muslimer bli oppfattet som dypt blasfemisk.

DAVID AANJE: Er tatoveringer synd? 

Kjærlig og radikal

Noen ganger framstilles Jesus som en mann med en sau rundt nakken og et fårete smil om munnen som lirer av seg politisk korrekte sannheter om kjærlighet og fred på jord. Det stemmer at Jesus kom med et kjærlighetsbudskap. Han utstrålte en slik varme og omsorg at mennesker på livets skråplan flokket seg om han.

Likevel var Jesu budskap meget radikalt.

I Lukas 14,26 sier han: «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel.» Det Jesus krever her kan virke svært urimelig. Skal lojaliteten til Jesus være høyere enn lojaliteten til familien? Likevel sier Jesus også at tjenesten for Gud ikke må erstatte det å hedre mor og far (Mark 7,11–12). Jesus selv viser på korset hvor høyt han setter sin egen mor ved å be Johannes ta seg av henne. Budskapet om Jesus som verdens frelser innehar uansett en viktighetsgrad av evige dimensjoner, og overgår derved enhver jordisk lojalitet.

Stygge blikk og ufine kommentarer på Facebook er for ingenting å regne mot det den verdensvide kirke opplever.

Farlig

Apostelen Paulus sier at «alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt» (2 Tim 3,12). I norsk kulturell setting opplever vi svært lite forfølgelse. Stygge blikk og ufine kommentarer på Facebook er for ingenting å regne mot det den verdensvide kirke opplever. Times-journalisten Rupert Shortt anslår at 200 millioner kristne lever under trusler (Christianophobia, 2013). World Watch List rangerer land i henhold til hvilken grad av forfølgelse kristne møter fordi de utøver sin tro. «Topp 10»-listen for 2016 består for det meste av land der radikale islamister angriper kristne grunnet deres bekjennelse av Jesus som Guds sønn. På tross av dette er det tusenvis av muslimer som blir kristne grunnet at Bibelens Gud svarer deres bønner og at de ser Guds kjærlighet gjennom kristnes livsførsel (Woodbury 2008).

Jesus lover en ekstraordinær omsorg (Mark 10,29) og visdom (Mark 13,11) til de som blir forfulgt. Hvis din venninne følger mitt råd og inntar en tydelig bekjennelse som Jesus-etterfølger vil hun i tillegg til Guds omsorg trenge mye oppfølging, fellesskap og kjærlighet fra deg og din menighet. Kanskje enda flere fra hennes familie og moské etter hvert vil komme til tro idet de blir blendet av Guds kjærlighet?

DAVID AANJE: Har jeg krav på helbredelse? 

 

kommentarer