Anne Gustavsen fokuserer i ukens lederspalte på usunne menigheter. Leder
La oss slippe å måtte be neste generasjon om unnskyldning for ikke å ha greid å overføre Åndens liv og kraft til dem.

 

Anne Gustavsen er daglig leder og ansvarlig redaktør i Korsets Seier

I forbindelse med Filadelfiakirken i Oslos 100-årsjubileum nylig, ga menigheten ut en jubileumsbok. Boken vier noen avsnitt til å be om unnskyldning for at det i dette unike stykke vekkelseshistorie også ligger gjemt forhold som man ikke er stolt av i dag.

Ledelsen i menigheten ber om tilgivelse for menneskeskapte trange rammer og holdninger, som har skjøvet mennesker ut av menighetsfellesskapet. I tillegg ber Filadelfiakirken om unnskyldning for å ha bedrevet svermeri og usunn manipulering. De mener det har sin årsak i at den åndelige brannen og lidenskapen ikke alltid har vært forbundet med visdom.

Det er befriende å si unnskyld. I Pinsebevegelsen har det vært nødvendig å be om unnskyldning for flere forhold de siste tiårene. Det har vært sagt unnskyld til Aril Edvardsen for motstanden han møtte da han etablerte Sarons Dal, og det har både nasjonalt og flere steder lokalt vært bedt om tilgivelse for at strenge regler rundt klesdrakt og utseende har drevet mange mennesker ut av aktivt menighetsliv. Sunt og ærlig lederskap har blitt viet mye oppmerksomhet i det siste, med ønske om å unngå å misbruke åndelig autoritet til manipulasjon.

Det var ikke alltid bedre før. Når menn og kvinner har løsrevet Ånden fra Ordet og brukt det til åndelig manipulering og overgrep, har det påført Guds menighet stor skade. Det er det viktig å be om unnskyldning for.

Like fullt er det viktig at vi i vår iver etter å rette opp fortidens feilsteg og ta oppgjør med svermeriet, ikke får noe helt annet å be om unnskyldning for i framtiden: Nemlig at vi som åndelig lederskap feiler i å overføre Pinsebevegelsens viktigste arv: Den Hellige Ånds liv og kraft, til neste generasjon.

Som Pinsebevegelse i dag er det livsnødvendig at vi finner gode og sunne måter å overføre Den Hellige Ånds kraft til neste generasjon på. I redsel for uviselighet, svermeri og manipulasjon må vi ikke miste frimodigheten når det gjelder å kommunisere og demonstrere at pinsedagen åpnet for Åndens nye liv der Åndens dåp, tungetale og nådegaver kan erfares og brukes i våre daglige liv som kristne.

Da Pinsebevegelsen sprengte seg vei i den tilstivnede kirkehistorien for vel 100 år siden, førte den med seg en strøm av vekkelse, mirakler, tegn og under, forvandlede liv. Kraftløse og svake kristne fikk ny frimodighet og styrke, evangeliet manifesterte seg, og åndsdåpen hjalp mennesker til å leve overgitte liv i seier over synd og svakheter.

Vi tror ikke denne kraften har gått ut på dato. Tvert imot har dagens og morgendagens pinsevenner et stort behov for å erfare Åndens kraft i sine liv, for å stå imot nåtidens åndskamp. La oss ikke svikte som åndelige ledere i å introdusere Åndens liv og kraft til neste generasjon. Vi har antakelig lært noe underveis, slik at vi kan gjøre det sunt og forsvarlig. Men vi må gjøre det! For svikter vi i denne overføringen, kan vi få mye å be om unnskyldning for i framtiden.

kommentarer


Anbefalte innlegg