Tid for samling Leder

Nye tider krever ny taktikk fra Guds folk.

 

Lars Christian Gjerlaug er redaktør i Korsets Seier.

Denne uken er en gruppe kristne ledere fra en rekke menigheter og sammenhenger i Oslo sammen på en konferanse i New York. Fokuset for konferansen Movement Day, er å inspirere kirker på tvers av kirkesamfunn og etnisitet til å komme sammen for å utgjøre en forskjell i den byen man bor.

Noe av bakgrunnen for konferansen, som samler mer enn 3.000 ledere fra 95 forskjellige land, er den enorme urbaniseringen som nå eskalerer på alle kontinent.

Denne kraftige demografiske omveltningen bringer med seg utfordringer som selv ikke de største menighetene kan løse på egen hånd. Svaret Movement Day insisterer på for vår tid, er et paradigmeskifte i hvordan menighetene tenker om hverandre.

«Fra egosystem til økosystem» er et av slagordene fra konferansen. Uttrykket gjør seg bedre på engelsk enn på norsk, men det handler om å gå fra en tankegang der hver menighet har nok med seg selv, og i verste fall anser andre menigheter som konkurrenter, til å komme sammen som et lag der hver enkelt menighet spiller sin avgjørende rolle i det store kristne fellesskapet i byen.

Bare som et lag kan dagens kirker komme med adekvate løsninger på byenes åndelige og sosiale problemer, hevder arrangøren, som stilte med imponerende bevismateriale.

Også i norske byer ser vi store behov som ingen menigheter kan møte alene.

Lars Christian Gjerlaug - Redaktør i Korsets Seier

I flere storbyer verden over har dette fellesskapet av menigheter vokst fram de siste årene. Storbyenes skrikende sosiale behov og menighetenes stadig mer marginaliserte innflytelse har vært olje i prosessen med å skape dype relasjoner på tvers av kirkesamfunn og vanlige samarbeidsmønstre.

I Florida, for eksempel, inngår nå mer enn 400 menigheter i et forpliktende samarbeid.

I tillegg til at disse menighetene har kvittet seg med intern konkurranse og som driver alene, har menighetene sammen sett en kraftig vekst i menighetsbesøk, gjort barnevernet i dette området nærmest arbeidsledig ved å stille fosterhjem tilgjengelig, og sammen kommet med ressurser til elever som dropper ut av skolen for tidlig.

Også i norske byer ser vi store behov som ingen menigheter kan møte alene. Flyktninger som trenger hjelp og vennskap, brutte familier som trenger støtte og ensomme mennesker som trenger nettverk, er bare noen områder der menighetene sammen kan være profetiske svar til samfunnets utfordringer.

Fellesskap mellom menigheter handler ikke om å utslette menighetenes teologiske forskjeller, visjoner eller historie. Men det handler om å løfte blikket og søke sammen for å bygge Guds rike der man bor.

Om alle kristne elsket sin egen kirke, hadde menighetene våre sett annerledes ut.

Om vi i tillegg hadde elsket hverandres kirker, kunne vi endret samfunnet.

kommentarer


Anbefalte innlegg