Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Fravær av stillhet hemmer åndelig utvikling.

 

Vår moderne livsstils totale fravær av stillhet og ro begynner å tære på oss. Tanker og sinn er utsatt for massiv påvirkning og informasjon. Samtidig utsettes vi for uendelig mange valg om hva vi skal gi oppmerksomhet, hvor vi skal dra og hvem vi skal koble oss med.

Iblant kan det oppleves som å være på en karusell som går fortere og fortere. Vi vil gjerne av. Men er samtidig redde for å bli hengende etter. Kaos, stress og fravær av konsentrasjon, likevekt og balanse er bare noen av symptomene ved for mye ytre støy. Støyen er dessuten avhengighetsdannende.

Mobilene har blitt datamaskiner. Her finnes e-post, instagram, snapchat, facebook og nyheter, underholdning og spill. Det er ikke bare på Stortinget mobilen er i aktivitet under viktige møter. Midt i gudstjenesten sjekker både pastorer og lovsangsledere instagramkontoen. Informasjon vi aldri har bedt om stjeler hele tiden vår konsentrasjon.

I stillheten ser vi Gud litt tydeligere.

Ren stillhet er blitt så uutholdelig for det moderne mennesket at det nå finnes mobil-applikasjoner som tilbyr bakgrunnsstøy. Applikasjonene, med navn som SoundCurtain, Ambiance og Coffitivity, gir deg lyden av for eksempel en kafé i Paris på øret. Vi er kommet til et punkt hvor vi må ha lyd rundt oss.

Støy og lyd hemmer oss i å nå både vårt menneskelige og åndelige potensiale.

Selv den norske regjeringen har forstått at de må legge til rette for stillhet. I Stortingsmelding nr. 39 (2000-2001) om «Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet» sies det at «Man må trekke seg tilbake og dyrke stillheten. Stillhet, fred og ro er de vesentligste kvaliteter for friluftslivet. (…) Regjeringen vil legge stor vekt på å ivareta muligheten til å oppleve stillhet, fred og ro. Stillhet kan på mange måter ses på som en truet ressurs.»

For utviklingen av vårt åndelige liv er tid i stillhet med fravær av alle slags lydkilder, livsviktig. Lovsangsmusikk er fint, både som en hjelp i vårt personlige liv med Gud i hverdagen, og i gudstjenesten. Men hvis vi ikke kan ha en stille stund med Gud i fullstendig stillhet, har vi et problem.

Stillheten forankrer og endrer på samme tid.

I jesaja 30,15 sier Bibelen: «I stillhet og tillit, skal deres styrke være.» Stillhet er et tegn på åndelig styrke! Stille stunder sammen med Gud setter fart på din åndelige utvikling og hjelper deg i å vokse i din gudsrelasjon.

Forfatter Erling Kagge sier at i stillheten ser man verden litt tydeligere, man holder retning og lærer å elske livet. Vi vil si at i stillheten lærer vi å se Gud litt tydeligere. Fravær av distraherende støy hjelper oss å holde fokus og retning i vårt åndelige liv og tjeneste, og vi lærer å elske Gud enda mer. Å slå av alle støykanaler noen øyeblikk hver dag, er ikke å stenge verden ute, men heller det motsatte: Vi ser verden, livet og oss selv sammen med Gud, enda litt tydeligere.

Å utvikle et så sterkt personlig liv med Gud at å høre Guds stemme blir naturlig, utvikles bare i stilllheten. Stillheten forankrer og endrer på samme tid.

I stillheten vokser du og modnes. Du utvikler ditt åndelige liv.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg