Hvordan ledet Jesus? Hovedsak
Hvordan tok han del i samfunnsdebatten, hvordan skapte han kultur, og hva var hans visjon?

 

Jostein Krogedal i Intro

FORFATTER: Jostein Krogedal, hovedpastor i Intro.

Jesus som forbilde og leder er tidløst. Man kan se hvordan denne mannen utstrålte Guds kjærlighet her på jorden. Han tenkte ikke på seg selv, men på enkeltmennesker og på framtiden.

Hvordan var Jesu lederskapsstil? Hvordan ledet han dem som fulgte ham? Hvordan tok han del i samfunnsdebatten, hvordan skapte han kultur, og hva var hans visjon? Hva var drivkraften hans? Alt dette og mere til svarer Bibelen på, og vi møter en proaktiv leder i Bibelen.

KROGEDAL: Mer land å innta – men er du interessert?

Sprengte grensene

Når Jesus møtte disiplene sine, sa han tydelig og klart: «Følg meg», og om noen hadde en unnskyldning av god karakter, så sier Jesus at det var en dårlig unnskyldning.

Lukas 9,9: «Han sa til en annen: Følg meg! Men mannen svarte: La meg først få gå hjem og begrave min far. Da sa Jesus til ham: La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike.»

Radikal og tydelig

Jesus var radikal og enormt tydelig. Han inviterte ikke til menighetsmøte og årsmøte. Han inviterte til å gi opp seg selv og følge ham. Han var sjefen. Han hadde definisjonsmakt. Han definerte oppdraget og spurte om disiplene ville være med å forandre verden. Han fulgte ikke mengden, og ville ikke skape en hær som skulle sette jødene fri fra romerne.

Hans visjon var annerledes, men meget tydelig: Forkynne og proklamere gledesbudskap for de undertrykte.

Forbes sier i en artikkel: «Du trenger ikke å være kristen for å lære lederskap fra Jesus. Til tross for å ha blitt henrettet som en forbryter, så  klarte Jesus å starte en tro som nå har mer enn 2 milliarder tilhengere, og har vart i nesten 2000 år. Åpenbart visste Jesus en ting eller to om lederskap. Jesus ledet gjennom å tjene. Han vasket føtter. Gjorde godt mot de som trengte det.»

Jesus var radikal og enormt tydelig.

Konfronterte

Jesus konfronterte de religiøse. Han konfronterte umoral og dårlige holdninger, men aldri synderen, fordi han var full av kjærlighet.

Jesus snakker veldig direkte til fariseerne som trodde de var bedre en andre folk og kunne ha favør hos Gud med sine teorier, rammer og lovgjerninger: «Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? For det hjertet er fullt av, det sier munnen. Et godt menneske henter fram godt av sitt gode forråd, et ondt menneske henter fram ondt av sitt onde forråd» (Matt 12,34).

Å konfrontere er ikke feil, det er nødvendig! Men å konfrontere feil folk, skaper stress og vanskelige situasjoner, men Jesus hadde et så tydelig fokus på hjertet til dem han møtte.

Lojal og trofast. Jesus var lojal. Mot oppdraget, mot sin leder og han var trofast! Denne egenskapen tok ham gjennom daler, topper og prøvelser. Han vek ikke fra sin hensikt.

I Johannes 4,34 sier Jesus: «Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk.» Han er sendt av noen og har en oppgave å fullføre. Han er målrettet og lar seg ikke påvirke av nye muligheter han fikk. Jesus fikk tilbud om å gå over til konkurrenten mot et klekkelig tillegg. Han kunne forsørget familie og venner og etterslekten på de verdiene han fikk råderett over. Tok han imot tilbudet? Nei, for det var ikke i arbeidsbeskrivelsen. Alt som ikke passet inn i oppdraget ble ignorert eller nedkjempet. Han var en mann som var 100 prosent lojal mot utsender og mot ideen om hvorfor han i det hele tatt var der. For en leder av en organisasjon, bedrift eller familie er dette den beste og største kvalitet. Lojalitet!

KROGEDAL: «Re-tenk» din plass i Guds rike.

Kalkulerte risikoer

Han tok en stor risiko ved å overlevere verdens viktigste oppdrag til en gjeng unge menn. Hvordan trente han som leder disse unge mennene til å bære dette budskapet, og tok dem fra tradisjonell jødisk kultur og inn i Guds rikes kultur? Han bygget vennskap og delte livet. Han slapp mennesker innpå seg. Han delte penger, livet og smertene med disse unge mennene slik at de fikk innsikt og kjennskap. Han underviste konstant det han selv var bærer av.

Suksessfaktor

Var det rett av Jesus å overgi oppdraget til sitt folk? Helt klart ja! Han forlot dem ikke, men var med dem alle dager og er det fortsatt. Det er suksessfaktoren i Guds rike: Vi er ikke alene, men han som startet det hele har gitt oss ressurser til å gå videre og er med oss alle til alle tider.

KROGEDAL: 6 måter å skape sunne kirker.

 

kommentarer