Hva skulle vi gjort uten de frivillige? Disippel
Glem ikke å hedre, hylle og gi oppmerksomhet og gode tilbakemeldinger.

 

Sigmund T. Kristoffersen NETT2

FORFATTER: Sigmund Kristoffersen, leder av Pinsebevegelsens lederråd.

I dag har jeg lyst til å gi en stor blomst og honnør til alle de frivillige rundt i vårt landstrakte, vakre land. Hva skulle vi gjort uten det utrolige flotte dugnadsarbeidet som blir investert i menighetene. Ja, det er mange årsverk som legges ned i frivillig arbeid.

Jeg har stor respekt for de mange som har en travel arbeidsdag, og som trofast uke etter uke kommer til menigheten etter arbeidstid og bruker timer på frivillig arbeid. Mennesker som har sagt ja – ja til å bruke av sin tid, sine krefter, og sine evner for å bygge Guds menighet.

KRISTOFFERSEN: – En krevende vår kan snus til noe godt 

Tjenester

Menighetene er helt avhengig av frivillig innsats for å fullføre misjonsbefalingen. Uansett hvilken tjeneste vi utfører i menigheten så handler det om å fullføre oppdraget: «å gjøre alle folkeslag til disipler» (Matt 28,18-20).

Hver eneste kristen er en tjener, nettopp fordi vi er skapt til tjeneste. «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem» (Ef 2,10).

Å gi tiende er et bibelsk prinsipp, men å gi av sin tid og gjøre en tjeneste er også et viktig bibelsk prinsipp. Gud har gitt oss unike gaver, og menigheten er den arenaen der vi kan utøve disse, lære mer om dem og vokse i dem.

Hver minste lille tjeneste er verdifull.

Fellesskapet styrkes

I min tid som pastor var jeg opptatt av at alle skulle finne sin tjeneste i menigheten. Ikke bare fordi det var et behov, men for at den enkelte skulle få et større eierskap til menigheten og føle seg inkludert og akseptert. Det å ha en tjeneste skaper nye relasjoner og en positiv tilknytning til menigheten.

Dessuten får en mulighet til å påvirke samtidig som en utvikler sine gaver og talenter. Så det er mange positive sider ved å være aktiv i menigheten.

KRISTOFFERSEN:  – Kvinnene kommer 

Naturlig å tjene

Hver minste lille tjeneste er verdifull. Ingen bidrag er overflødig, uansett hvor lite det måtte være. Om alle gjør bare litt, oppnår man utrolig mye mer enn hvis noen få gjør alt. Uansett er bidragene så verdifulle at ingen må undervurderes.

Frivillig innsats er med og flytter oss fra tilskuerbenken til deltakertroppen. Trivsel og lyst er med på å skape engasjement. Derfor må en spørre de frivillige om hva de kan, hva de liker og hvilke oppgaver de kan tenke seg å gjøre. Da får de en unik mulighet til å bruke sine interesser, kompetanse og sine gaver til glede både for seg selv og menigheten.

Gjør det til en god vane å takke de mange.

Verdsett de frivillige

Hvordan kan vi som ledere ivareta de frivillige? Hva er viktig for at de frivillige skal trives i denne tjenesten? Hvordan kan vi skape en tjenerskapskultur og et godt miljø for frivillige?

Dette er viktige spørsmål som vil være med å øke frivilligheten og ikke minst trivselen. Å trene, følge opp og investere i våre frivillige ledere, og gi gode og konstruktive tilbakemeldinger er å ta dem på alvor. Det bidrar til at de får bekreftelse på seg selv og det de gjør. De får muligheten til å vokse og lykkes. Ved å sette pris på og sørge for at de frivillige lykkes, får du motiverte medarbeidere som står på og gjør sitt aller beste.

KRISTOFFERSEN: «Manipulasjon og maktspråk er alltid uakseptable virkemidler» 

Legg til rette for de frivillige

I større menigheter vil det være en god investering å frigjøre, eventuelt ansette en person i mindre stilling til å lede det frivillige arbeidet. Dette for både å forløse, legge til rette, koordinere og følge opp frivillige. Da vil det være lettere å si ja til og bli værende i tjenesten.

Glem ikke å hedre, hylle og gi oppmerksomhet og gode tilbakemeldinger til frivillige. Gjør det til en god vane å takke de mange og trofaste medarbeiderne som ukentlig stiller opp og gjør det mulig å drive menighetens arbeid. Det er en god investering. De frivillige er viktige for å gjøre menigheten til et godt sted å være.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg