Også i Guds tjeneste Disippel
Taler. Evangelisering. Sjelesorg. Det er mye mer enn dette som er å tjene Gud.

 

Sandtorp-BenteNETT

FORFATTER: Bente Sandtorp, studentpastor og -veileder ved HLT.

Vi kaller ham Per. En voksen mann midt i livet. Engasjert på mange områder og hadde akkurat sagt ja til å lede menighetens søndagsskole også. Som seg hør og bør skulle han få forbønn på søndagens gudstjeneste.

Under forbønn med håndspåleggelse av pastor og menighetens ledere, begynner tårene å renne nedover Pers kinn. Etter bønnesekvensen tar Per ordet og kommenterer hendelsen:

«Dere tror kanskje tårene er et tegn på at jeg er rørt og velsignet over forbønnen. Jeg er ikke det. Jeg er opprørt. Opprørt fordi at hver dag utfører jeg jobben min som rektor på en barneskole. Jeg har ansvar for mange hundre barn hver eneste dag. Ingen av dere har spurt meg om hvordan det går. Men nå når jeg har tatt ansvar for menighetens egen søndagsskole, da viser dere omsorg og ber for meg.»

SANDTORP: Blendet av kristne stjerner.

I tjeneste

Som menighetsledere er vi opptatt av å få medlemmene våre «i tjeneste». Vi er ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver, skriver Paulus i Romerne 12,4. Vi tror det følger velsignelse med å tjene i Guds rike, og vi trenger hver eneste frivillig, for aktivitetene er mange.

Når en pastor eller menighetsarbeider skifter arbeid og slutter å få lønna si fra menigheten, sies det ofte at vedkommende slutter «i tjenesten». Det blir satt likhetstegn mellom ansettelse og det å være i Guds tjeneste.

I Apostlenes Gjerninger 18 leser vi at selveste Paulus skiftet på hvor han fikk sin inntekt fra. Var det behov for det, arbeidet han som teltmaker i perioder. Hadde han andre med seg som kunne brødfø ham, viet han seg helt til forkynnelsen. Inntektskilden var ikke det sentrale for Paulus. Uansett om han sydde telt eller underviste i synagogen hadde han et mål for livet: Å tjene Gud!

Som disipler av Jesus er vi alle i Guds tjeneste enten vi er lønnet av menigheten eller ikke. Vi er i Guds tjeneste om vi utfører en tjeneste i menigheten eller er på jobb. Vi er i Guds tjeneste som tømrere, elektrikere, sykepleiere, lærere, renholdere, jurister, bønder, økonomer, pastorer, ja, uansett hva og hvor vi er, vi er i Guds tjeneste! Vi er i tjeneste for Gud i familien, på arbeidsplassen, i fritiden, ja, med hele livet vårt.

For menighetsledere er det viktig med en helhetsforståelse i forhold til kall og tjeneste.

Helhetsforståelse

Selvsagt skal vi alle tjene med våre gaver i menigheten, og vi må hjelpe våre medlemmer til å utvikle og bruke sine nådegaver. Men for menighetsledere er det viktig med en helhetsforståelse i forhold til kall og tjeneste overfor de vi er satt til å lede. Vi må ta hensyn til livssituasjon, gaver og evner når vi spør folk om å tre inn i oppgaver.

For oss som kirke bør det være av stor interesse at vi er med og utfordrer og oppmuntrer til et bærekraftig og sunt liv, slik at medlemmene kan forvalte livet sitt på en god måte. De trenger å erfare at vi bryr oss om hele deres liv; arbeidsplass, familieliv og fritid. Vi bryr oss fordi de er viktige for oss! De er ikke instrumenter som skal utføre noen oppgaver i menigheten. De er våre verdifulle trossøsken som vi får tjene Gud sammen med.

SANTORP: Kristne må åpne sine hjem.

Hele livet er i tjeneste for Gud

En bevisstgjøring hos alle på at hele livet er i tjeneste for Gud, er avgjørende for at vi skal kunne være en misjonal menighet som rekker ut over kirkens vegger.

Vi har ikke et liv oppdelt i hverdag og tjeneste. Vi har et liv i tjeneste for Gud! Vi kan få erfare at Gud bruker oss til å formidle frelse, helbredelse, håp, omsorg, mot og kraft midt i vår hverdag, fordi vi er i Hans tjeneste!

 

kommentarer


Anbefalte innlegg