Kvinneproblemet Leder
Jentene trenger desperat flere menighetsaktiviteter for gutter.

 

Personlig er jeg blant dem som mener at bevegelsen vår er i overkant mannsdominert. Historien vår har gitt oss noen blindsoner som gjør at menn lettere rekrutterer menn, også når det finnes vel så kvalifiserte kvinnelige kandidater til et verv eller en stilling.
Men dette er ikke vårt største kvinneproblem.

Bibelens tekster kan gi rom for flere tolkninger i spørsmålet om kvinnelig lederskap, og Pinsebevegelsen har per dags dato to likestilte syn i denne saken. Men heller ikke denne teologiske friksjonen er vårt store kvinneproblem.

Vårt store, såre og alvorlige kvinneproblem, er at så mange flotte, unge, kristne kvinner, på grunn av demografien i våre menigheter, ikke finner en god kristen mann å gifte seg med.

I mange tilfeller går tjeneste og aktivt menighetsliv fløyten i bytte mot et slikt samliv.

På det personlige plan handler dette om skuffelse, fortvilelse og brutte håp. I et større bilde ser vi en stille strøm av kvinner som forlater våre kirker i jakten på kjærligheten.

Den genuine og gudgitte lengselen etter en å dele livet med, leder mange inn i ekteskap med en mann som ikke tror. I mange tilfeller går tjeneste og aktivt menighetsliv fløyten i bytte mot et slikt samliv.

Pinselegenden Lewi Pethrus skal i flere sammenhenger ha omtalt forsamlingen i Filadelfia, Stockholm som «kvinnohavet», så den skjeve kjønnsbalansen i våre menigheter er ikke av ny dato. Mange har forsøkt å forklare årsaken. En studie fra 2013 viser at menn ikke er mindre åndelig interesserte enn kvinner, men at pedagogikken kirken benytter i større grad er tilpasset kvinner enn menn. Det handler om evnen til å sitte stille og lytte over tid, hengi seg i sang og evnen til å motta kunnskap via ørene.

Får vi flere gutter og menn til å trives i kirken, er det også en gavepakke til jentene.

På årets Oase-stevne ropte offshore-presten Anne Berit Mathisen varsko. I et seminar ba Mathisen, som selv har 90 prosent menn i sin «forsamling», kirken ta aktive grep for å nå gutter og menn.

I denne ukens KS kan vi fortelle om den Tekniske Hobbygruppen i Bergen, som tar spennende skritt for å nå ut til gutter og menn. Vi håper flere lar seg inspirere til å ta kreative grep, for å skape plattformer der gutter og menn kan kjenne seg på hjemmebane i kirken.

Gutter trenger å bli sett og møtt som gutter. Og får vi flere gutter og menn til å trives i kirken, er det også en gavepakke til jentene.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg