Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Guds menighet fortjener det beste.

 

Menigheten er verdens håp. Jesus sa: «Jeg vil bygge min kirke». Kirken er Guds metode, et guddommelig møtested, der mennesker skal kunne komme og finne Jesus, bli født på nytt, modnes i sine kristenliv, bli etterfølgere av Jesus og finne sin tjeneste og sitt kall.

Bibelen sier at den som er plantet i menigheten skal blomstre. Dette fellesskapet er vi satt til å forvalte. Det er et stort privilegium og en ære at vi får være med på dette. Gud har funnet oss verdige, uansett bakgrunn, alder, personlighet eller intellekt. 2 Tim 1,9 sier at: «Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av».

Kvaliteten på ditt engasjement avgjø.

Guds menighet fortjener derfor det beste fra oss alle. Det er ikke pastor og lønnede medarbeidere, eventuelt et valgt lederskap, som skal «drive» menighet, mens vi andre kommer som «gjester» i eget hus, setter oss ved bordet og blir servert.

En menighet er bygget av levende stener, som er deg og meg. Hver sten er viktig og avgjørende for at bygget skal bli solid og godt. Kvaliteten på ditt engasjement avgjør hvordan Guds menighet skal framstå på ditt sted.

Derfor er det med sorg vi konstaterer at lokale kirker og menigheter altfor ofte lider av at medlemmene preges av mangel på trofasthet og utholdenhet, overgivelse og lidenskap. Frykt for å forplikte seg, ta ansvar og vegring mot å sette tjenesten i menigheten på førsteplass, vitner om at man ikke har forstått hvilket privilegium det er å få bygge Guds menighet.

Guds menighet fortjener eksellense. Den skal være attraktiv.

Det er trist å møte slitne pastorer som må bære byrder alene fordi medlemmene ikke forstår at de ikke er tilskuere, men medspillere på «banen». Det kan se ut som at egen komfort, fritid og eget fravær av forpliktelse er viktigere enn å hegne om å gi oss selv til det hellige kallet Gud har gitt oss. At resultatet blir at Guds kirke på jord vanskjøtes og lider, blir ressurssvak og inattraktiv, ser ikke ut til å bekymre oss.

Guds menighet fortjener eksellense. Den skal være attraktiv. Den skal bestå av medlemmer som alle finner sin plass, forplikter seg og tar eierskap fordi vi har forstått at vi har fått et hellig kall. I Guds menighet er ingen av oss gjester, vi er vertskap. Hver og en av oss tar del i å bygge det fellesskapet som er til ære for Gud og som tiltrekker nye mennesker til Jesus og fellesskapet.

Vi gjør det som trengs. Vi kommer hver søndag. Vi kommer tidlig og er forberedt. Vi tar ansvar for kulturen, oppgavene og trivselen. Vi inviterer nye på en kopp kaffe, vi åpner våre hjem og vi sørger for at regnskapet går i overskudd. Vi lever ut kvalitet i alle ledd. Fordi vi er kalt.

Jesus så etter kvinner og menn, ikke superstjerner eller de mest begavede, men de som er villige til å vandre, arbeide og leve sammen for en større hensikt. Det vi bygger sammen er kraftfullt. Gjennom hver enkelt av oss kan Guds rike multipliseres, vokse og utvide seg.

Vi vil gjøre vårt beste og strekker oss ekstra slik at verdens beste budskap presenteres på en måte som reflekterer Guds karakter og betjener mennesker.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg